SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophy and Ethics in the Social and Charity Work - LSYS25
Title: Filozofie a etika v sociální a charitativní práci
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0002
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Dalibor Vik, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. ThDr. Zdeněk Kučera (13.09.2018)
Předmět filozofie a etika v sociální a charitativní práci je úvodem ke kritické reflexi profesionální hodnotové orientace a k přivlastnění křesťanských principů a norem studentů v sociální a charitativní práci. Cílem studia filozofie je seznámení se základními typy filozofických problémů a s jejich řešením v dějinách evropského filozofického myšlení ve vztahu k sociální realitě a práci. Cílem studia etiky je seznámení s teoretickými a praktickými předpoklady vzniku a funkce etiky a objasnění etického aktu; se základními metodami a výsledky závěrů nejvýznamnějších etických a axiologických směrů z hlediska jejich relevance pro sociální pracovníky.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Požadavky ke zkoušce: sepsání eseje na téma z přednášek - klauzurní písemka, účast 75%

Literature - Czech
Last update: prof. ThDr. Zdeněk Kučera (13.09.2018)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

DITZ, Gerhard W. Protestantská etika a tržní hospodářství. In: Liberální ekonomie: Kořeny euroamerické civilizace. Prostor. 2014. ISBN: 978-80-7260-303

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 1. vydání. Praha: Galén, 1994. 230 s. ISBN 80-85824-03-5.

CHADIMA, Martin. Charitativní péče - Dějiny a současnost: pracovní texty pro studenty Katedry náboženské výchovy a charitativní práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7041-632-7.

KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. 1. vydání. Brno: Luboš Marek, 2001. 128 s. ISBN 80-86263-19-3.

LOCHMAN, Jan Milič. Desatero. 1. vydání. Praha: Kalich, 1994. 154 s. ISBN 80-7017-828-0.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html