SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Economics for Social Work - LPSY85
Title: Základy ekonomie pro sociální práci
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0057
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (14.02.2018)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice základů ekonomie pro sociální pracovníky.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (14.02.2018)
Témata:
1) Předmět a metody ekonomie a ekonomiky, historický vývoj a základní směry ekonomického myšlení, členění škol ekonomického myšlení.

2) Základní ekonomické pojmy: ekonomické subjekty, základní ekonomické otázky a ekonomické systémy.

3) Vstupy a výstupy ekonomiky, potřeby a životní úroveň.

4) Produkční potenciál: výroba a výrobní proces, hospodářský proces, zboží a jeho vlastnosti.

5) Limity produkce (hranice produkčních možností) a efektivnost.

6) Principy fungování trhu.

7) Selhání trhu. Poruchy konkurence, externality, veřejné statky a další faktory.

8) Základní ekonomické indikátory: ukazatele produktivity, finančně analytické ukazatele.

9) Makroekonomie. Makroekonomické indikátory.

10) Analýza makroekonomické situace ČR, komparace se zahraničím.

11) Hospodářská politika vlády.

12) Neziskový sektor: charakteristika neziskových organizací, odlišnosti ziskového a neziskového sektoru.

13) Předmět činnosti v neziskovém sektoru, formy neziskových organizací. Specifika činnosti, význam pro národní ekonomiku.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (27.09.2018)

Docházka na přednášky (min. 75% s výjimkou studentů s ISP) a zvládnutí závěrečného didaktického testu (mezní hodnota úspěšnosti 60 b. ze 100 b.).

Hodnocení: 100 - 90 b. výborně, 89 - 75 velmi dobře, 74 - 60 dobře.

Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (14.02.2018)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
1) KRPÁLEK, Pavel. Základy ekonomie pro sociální pracovníky. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o. Praha, 2010. 111 s. ISBN 978-80-87386-06-4.

2) SAMUELSON, Paul - NORDHAUS, Warren. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991. 963 s. ISBN 80-205-0192-4.

3) ŠRÉDL, Karel. Ekonomie & teolog. Brno: L. Marek, 2006. 294 s. ISBN 80-86263-91-6.

4) TRNKOVÁ, Jana - KRPÁLEK, Pavel - UHLÍŘOVÁ, Věra. Ekonomika a podnikání I. Praha: Credit, 2001. 269 s. ISBN 80-86392-01-5.

5) TRNKOVÁ, Jana - KRPÁLEK, Pavel - UHLÍŘOVÁ,Věra. Ekonomika a podnikání II. Praha: Credit, 2001. 472 s. ISBN 80-86392-05-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html