SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Problematics of Groups of Minorities I - LPSY63
Title: Problémy menšinových skupin I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 39 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0110
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (08.09.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty v prostředí multikulturní společnosti s otázkami menšin, s jejich postavením ve většinové společnosti. Dále s charitní a sociální prací v daném kontextu probíraných cílových skupin.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (08.09.2018)

Témata:

 • Základní pojmy, dělení menšin, národnostní a sociální menšiny; pohled na menšiny v dějinném kontextu; postavení národnostních menšin v českém a evropském kontextu.

 • Situace menšin a minorit v Evropě a světě.

 • Majorita a minorita, minoritní status.

 • Kulturní aspekty etnicity a národnostních postojů, dějiny a současnost; náboženství a menšiny.

 • Významné ideologie a jejich vztah k menšinám; Nacismu, Fašismus, Genocida, Holocaust - jejich vznik a příčiny.

 • Multikulturalismus a základní otázky multikulturní společnosti; Multikulturní péče.

 • Rasové teorie, rasismus, xenofobie; násilná a ekonomická migrace obyvatel a otázky uprchlictví.

 • Migrace obyvatelstva a její příčiny, právo na azyl a azylanti v ČR, platná legislativa, sociální rozdíly mezi menšinami.

 • Procesy a postupy integrace menšin a minorit.

 • Cizinci v ČR a jejich pracovní, společenské uplatnění. Sociální práce s cizinci a jejich rodinou.

 • Vybrané marginální skupiny a sociální práce s vybranou cílovou skupinou.

V seminární části: studenti zpracovávají prezentaci na zadané téma k aktivní prezentaci. Následuje diskuze s přesahem do teoretické i praktické roviny příkladů z praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
 • Úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat v zimním semestru.
 • 80% účast na přednáškách.
 • Studium odborné literatury. Znalost aktuálních společenských, socio-ekonomických novinek k tématům.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Literatura:
1) BURYÁNEK, Jan et alii. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha : Člověk v tísni, 2002. 518, 84 s.: il. ISBN 80-7106-614-1.

2) DACÍK, T. Člověk a rasa. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.

SIROVÁTKA, T. (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS a Georgetown, 2002.

3) AYLOR, Charles - GUTMANNOVÁ, Amy - WOLFOVÁ, Susan - ROCKEFELLER, Steven - WALZER, Michael - HABERMAS, Jürgen - APPIAH, K. Antony. Zkoumání politiky uznání: multikulturalismus. Přeložili Alena Bakešová, Marek Hrubec, Josef Velek. 2. vydání. Praha: Epocha - Filosofický ústav AV ČR, 2004. 192 s. Orig.: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. ISBN 80-86328-64-3.

4) ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

5) ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.

6) NAVRÁTIL, Pavel - MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In Sociální studia č. 5. Brno: MU, 2000.

7) SIROVÁTKA, T. (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS a Georgetown, 2002.

8) Související legislativní dokumenty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html