Welfare State Activities - LPSY11
Title: Aktivity sociálního státu
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0099
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Palánová (23.09.2017)
Kurz se zaměřuje na fenomén sociálního státu v České republice a zahraničí. Student bude seznámen se základními koncepty a východisky, jednotlivými typologiemi sociálního státu a historickým vývojem sociálního státu. Následovat bude problematika legitimity sociálního státu a vazby na veřejnou správu. Dále se bude kurz věnovat vybraným oblastem sociální politiky.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Palán (09.10.2015)
Stručný sylabus předmětu:

1. Vymezení, základní pojmy a historický vývoj sociálního státu

2. Současnost a budoucnost sociálního státu

3. Sociální stát a veřejná správa

4. Sociální služby

5. Sociální stát a zdravotní postižení

6. Sociální stát a stáří

7. Sociální stát a rodina

8. Sociální stát, sociální vyloučení a sociální prevence

9. Sociální stát, chudoba a sociální bydlení

10. Sociální stát a zaměstnanost

11. Sociální stát, migrace a imigrace

12. Sociální stát a vzdělávání (závěrečná diskuse)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Palán (09.10.2015)
Doporučená literatura:

  • VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon, 1996. 106 s. ISBN 80-858550-16-8.
  • MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. ISBN 80-85765-62-4.
  • KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Praha: Slon, 2011. 151 s. ISBN 978-80-7419-017-9
  • MATOUŠEK, Oldřich. a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování hodnocení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9.
  • POTŮČEK, Martin: Sociální politika. Praha: SLON, 1995.
  • KELLER, Jan. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Slon.
  • TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9.