SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Ancient Philosophy II - LPHI03
Title: Antická filozofie II.
Guaranteed by: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0174
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Husit.t./Filozofie Bc.-P/1.roč
Náboženství,e.,f.Bc.-P/1.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (09.11.2014)
Seznámení se základními představiteli a směry antické filozofie od jejich počátků v Milétu až po stoicismus. Pozornost bude věnována jak předsokratovské filozofii (milétská, eleaté, Hérakleitos), tak Sokratovi a zejména Platonovi a Aristotelovi a filozofii helénistické (stoicismus, epikureismus a novoplatonismus). Předmět je pojat jako výklad základů vývoje evropského myšlení s důrazem na problémy ontologické a vliv filozofického myšlení antiky na křesťanské myšlení a teologii.
Syllabus - Czech
Last update: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (30.09.2017)

1.Sókratés

2.Platón (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni/Resp. 504b-518b)

3.Platónova teorie idejí a její kritika

4.Platónova nenapsaná nauka

5.Aristotelés (logika, fysika, metafysika)

6.Aristotelova etika

7.Epikuros

8.Stoikové

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Zkouška bude ústní, prezenční z povinné studijní literatury. Podmínka povinné účasti je zrušena, nahrazena esejí na zadané téma.

Zápočet za první semestr, odevzdaný výklad textu v rozsahu 3-5 stran zabývající se buď podobenstvími z Platónovy Ústavy o slunci, úsečce a jeskyni (Resp. 504b-518b), nebo prvními dvěma kapitolami 1. knihy Aristotelovy Metafysiky (Arist. Met. A, 1-2) a úspěšně vykonaná zkouška

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (30.09.2017)

Antická filosofie I a II (resp. II)

 

Požadavky ke zkoušce z antické filosofie: denní studium (kombinované studium totéž kromě bodu II.)

I.zápočet za první semestr (tj. 3-5 stran rozsáhlý výklad antického filosofického textu, přičemž souvislé citáty nesmí přesáhnout 30% textu).

II.Výklad textu v rozsahu 3-5 stran zabývající se buď podobenstvími z Platónovy Ústavy o slunci, úsečce a jeskyni (Resp. 504b-518b), nebo prvními dvěma kapitolami 1. knihy Aristotelovy Metafysiky (Arist. Met. A, 1-2)

III.Přečíst podobenství z Ústavy o slunci, úsečce a jeskyni (Resp. 504b-518b) a 1. knihu Aristotelovy Metafysiky (znát dobře obsah kapitol 1-2)

IV.Připravit se ke zkoušce tak, že budete schopni minimálně 5 minut souvisle a podstatně hovořit o těchto okruzích:

1.Presokratikové obecně

2.Hérakleitos

3.Parmenidés

4.Sofisté a sofistika

5.Sókratés (způsob výuky, sókratovská otázka/výklad, etika)

6.Platón (napsané i nenapsané; podobenství o slunci, úsečce a jeskyni/Resp. 504b-518b)

7.Platónova teorie idejí a její kritika

8.Aristotelés (logika, fysika, metafysika)

9.Aristotelova etika

10.Epikuros

11.Stoikové

Literature - Czech
Last update: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (30.09.2017)

POVINNÁ LITERATURA:

ARMSTRONG, Arthur Hilary (ed.). Filosofie pozdní antiky: od staré Akademie po Jana Eriugenu. Přeložil Martin Pokorný. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2002. 676 s. ISBN 80-7298-53-X.

GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Přeložil Miroslav Petříček. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2001. 446 s. ISBN 80-7298-019-X.

LONG, Anthony Arthur. Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové. Přeložil Petr Kolev. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2003. 344 s. ISBN 80-7298-077-7.

K Platónově nenapsané nauce:

REALE, G. Platón. Pokus o novou interpretaci. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2005. 700 s. ISBN: 80-86005-23-2

Aristotelés:

BARNES, J. Aristotle: A Very Short Introduction, Oxford 2000, ISBN: 9780192854087, 176 s.; ne příliš šťastný č. překl. in. Zakladatelé myšlení Praha 1994

První pomoc:

F. Drtina, Úvod do filosofie, Praha 1929, 2. vydání, s. 145-380

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html