SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Work with Group - LPED24
Title: Práce se skupinou
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Procházková
Comes under: Učitelství n.,e.,f.Mgr.-PV2/pedagogika
Interchangeability : L0263
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Zaměření kurzu je sebezkušenostní formou získat i prohloubit znalosti a dovednosti ohledně práce se skupinou. Frekventanti se při setkáních aktivně účastní práce skupiny, zažijí jednotlivé aspekty a specifika práce s malou a střední skupinou.
Last update: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Syllabus - Czech
Témata:
  • Stanovení skupin - formální, neformální, jejich členění podle velikosti, zaměření.
  • Fáze vývoje skupin.
  • Rituály a jejich důležitost a limity.
  • Koheze.
  • Patologie ve skupině a skupiny - agresivita, šikana, ...
  • Možnosti práce podle cíle a volby průběhu.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
Course completion requirements - Czech

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutná docházka s aktivní účastí, vypracovávání průběžně zadaných úkolů a vypracování seminární práce. Kurz je limitován maximálním počtem účastníků -20-, aby mohla proběhnout individuální zkušenost.

Last update: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Literature - Czech

BAKALÁŘ, E. Dospělí si mohou stále hrát. Praha: Alpha Publishing 2004. ISBN 80-86851-05-2

BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Spektrum,1970 a další vydání

HAYES, N. Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.

HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. AISIS, 2005.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-150-9.

VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. ASIS o.s., 2005. ISBN 80-239-4514-9.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Last update: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html