SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
German - Conversation IV - LPAS70
Title: Němčina - konverzace IV.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Pavlíková
Annotation - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)
Němčina – konverzace IV je volné pokračování Němčina - konverzace III a je určena pro studenty, kteří mají zkoušku z němčiny IV. a dosáhli úrovně B2 a pro studenty, kteří si chtějí udržet úroveň znalosti jazyka a své znalosti dále prohlubovat. Konverzace probíhá na aktuální témata, která si studenti po odsouhlasení vybírají podle oboru a zájmu sami.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)

Studenti si na začátku semestru vyberou téma, které zpracují v PowerPointu a přednesou v určeném termínu ve výuce. Poté probíhá diskuze k tomuto tématu. Následně je třeba dané téma odevzdat v písemné formě. Na začátku každé hodiny musí mít student připravenou aktualitu v rozmezí 2 – 3 minut na aktuální téma uplynulého týdne. Jako další podnět ke konverzaci jsou krátká cca. 5. minutová videa, která obsahují cvičení i vysvětlení neznámých výrazů. Tato jsou poté zpracovávány společně.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)

Pro splnění zápočtu je vyžadována pravidelná a aktivní účast na hodinách - 80-ti %ní účast na výuce. Aktivní účast na hodinách. Splnění všech zadaných úkolů, které vycházejí z každé hodiny výuky. Po splnění těchto základních podmínek je student připuštěn k zápočtovému testu, který musí napsat minimálně na 70%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html