SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
German Language for Beginners III - LPAS64
Title: Němčina pro začátečníky III.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Pavlíková
Annotation - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)
Němčina pro začátečníky III. v zimním semestru navazuje na předmět němčina pro začátečníky II. a pokračuje ve výkladu gramatiky z učebnice od stejné autorky díl 2. Student se seznámí s další gramatikou německého jazyka a bude se muset na hodinách více aktivně zapojit do diskuze.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)

V zimním semestru se student postupně seznámí s préteritem a perfektem dalších silných sloves, naučí se stupňovat přídavná jména a příslovce a konjunktiv slabých a silných sloves. Konjunktiv pomocí pomocného slovesa würde a konjunktiv préterita. Infinitiv s zu po podstatných, přídavných jménech a po slovesech. Na každou hodinu výuky si student musí připravit krátkou aktualitu na téma týkající se událostí uplynulého týdne.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)

Pro splnění zápočtu je vyžadována pravidelná a aktivní účast na hodinách - 80-ti %ní účast na výuce. Aktivní účast na hodinách. Účast na kontrolních testech, které se píší každou hodinu výuky v průběhu semestru se splněním na 70%. Splnění všech zadaných úkolů, které vycházejí z každé hodiny výuky. Po splnění těchto základních podmínek je student připuštěn k zápočtovému testu, který musí napsat minimálně na 70%.

Literature - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (11.02.2018)

Němčina pro jazykové školy - nově, 2.díl, Prof. PhDr. Věra Höppnerová,DrSc., Nakladatelství Fraus, Plzeň 2011, ISBN 978-80-7238-958-2

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html