SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Verbal Expression Culture I - LPAS13
Title in English: Kultura mluveného projevu I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (60)
summer:unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: MgA. Alena Špačková
Comes under: Husit.t.Bc. - PV
Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Annotation - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí umět stručně a výstižně formulovat své myšlenky, posílit správné komunikační návyky, opravit nevýhodné komunikační stereotypy, naučit se vnímat prezentaci jako logický sled kroků, kde klíčovou roli hraje příprava, a přitom působit sympaticky, fundovaně a spolehlivě.
Syllabus - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

Antika - pilíř moderní rétoriky

Vnitřní a vnější technika řeči

Základní pojmy komunikačního procesu

Aplikace komunikačních zákonů

Stav uvolněné aktivity - základní předpoklad efektivního jednání

Metody zvládání trémy

Kategorie a oblasti image

Vzhled mluvčího

Řeč těla přednášejícího

Příprava projevu krok za krokem

Artikulace

Etiketa

Aim of the course - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)

Cílem je připravit studenta pro příležitost monologickým mluveným projevem prezentovat myšlenky před posluchači tak, aby získal jejich pozornost a vyjadřoval se srozumitelně a přesvědčivě.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

1)

a) Účastníci prezenčního studia:

Povinná aktivní účast v seminářích(maximálně dvě absence za semestr).

b) Účastníci kombinovaného studia

Povinná aktivní účast v seminářích (maximálně 1 absence za semestr).

c) Studenti s individuálním studijním plánem:

Povinná aktivní účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr.

2)Účastníci prezenčního kombinovaného studia i studenti s ISP:

Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)Účastníci prezenčního, kombinovaného studia i studenti s ISP:

Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

3)

a)Účastníci prezenčního studia:

Písemná zkouška - pokud má student maximálně jednu absenci v semestru, je od písemky osvobozen.

b)Účastníci kombinovaného studia:

Písemná zkouška - pokud má student stoprocentní docházku, je od písemky osvobozen.

Studenti s ISP:

1) Účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr

2)Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

Účastníci kombinovaného studia:

1)Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

2)Písemná zkouška ve zkouškovém období semestru.

Literature - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

HIERHOLD, Emil, Rétorika a prezentace. Praha: Grada 2005, 408 str., ISBN 80-247-0782-9

ŠPAČKOVÁ, Alena, Moderní rétorika. Praha: Grada 2009 (3. vydání), 144 str., ISBN 978-80-247-2965-7

Teaching methods - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)

Výkladové pasáže se střídají s diskusí a praktickým tréninkem.

Entry requirements - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (10.09.2018)

Žádné, kurz je volně přístupný.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html