SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Liturgical Singing III - LPAS05
Title: Liturgický zpěv III.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0481
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Petr Tvrdek, Th.D.
MgA. Alena Špačková
Comes under: Husit.t.Bc. - P/3.roč.
Starokat.t.Bc. - PV
Annotation - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)
Teoretická explikace pěvecké techniky; praktický výcvik pěvecké techniky; studium liturgie. Čtení z Bible.
Syllabus - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

Lekce začíná čtením z Bible, následuje rozezpívání a studium liturgických skladeb.

Aim of the course - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

Upevnit zdravé nasazení hlasu ve zpěvu, naučit studenta další liturgické skladby CČSH.

Seznámit ho s možnostmi cíleného využití zvukové osnovy věty při interpretaci biblických textů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

1)

a)Účastníci prezenčního studia:

Aktivní účast v lekcích liturgického zpěvu - maximálně dvě absence za semestr.

b)Účastníci kombinovaného studia:

Aktivní účast v lekcích liturgického zpěvu - maximálně jedna absence za semestr.

2)Účastníci prezenčního i kombinovaného studia:

Bezpečná znalost Farského liturgie včetně praktických úkonů, přednes Kalousovy a Salajkovy nebo songové liturgie.

Literature - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)
Studijní literatura:
Bohoslužebná kniha Církve československé husitské: Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Druhá liturgie CČSH. 2. vydání. Praha: Církev československá husitská, 2004. 98 s. ISBN 80-7000-660-9.

FARSKÝ, Karel (ed.). Zpěvník písní duchovních CČS. 20. vydání. Praha: Družstvo CČS, 1938. 285 s.

ŠIMŠÍK, Ladislav - TRTÍK, Zdeněk - UNGERMAN, Otakar (ed.). Zpěvník církve československé husitské. 7. vydání (s dodatkem 2. vydání. Praha: Církev československá husitská, 2005. 704 s. ISBN 80-7000-052-X.

Agenda CČSH

Bible svatá

Teaching methods - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (16.10.2009)

Při studiu skladeb i úryvků z Bible se střídá výklad s diskusí, ukázkami a tréninkem.

Entry requirements - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (16.10.2009)

Absolutorium kurzů Liturgický zpěv I a II.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html