SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Liturgical Singing I - LPAS03
Title: Liturgický zpěv I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0437
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Petr Tvrdek, Th.D.
MgA. Alena Špačková
Comes under: Husit.t.Bc. - P/2.roč.
Starokat.t.Bc. - P/2.roč.
Annotation - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (26.09.2014)
Teoretická explikace pěvecké techniky; praktický výcvik pěvecké techniky; studium liturgie.
Syllabus - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (09.10.2011)

Zjištění hlasových a intonačních dispozic

Dechová cvičení

Pěvecká cvičení pro rozezpívání

Rozbor a interpretace částí 1. poloviny liturgie Farského

Aim of the course - Czech
Last update: ŠPAČKOA1 (09.10.2011)

Cílem kurzu je dovést studenta přes dechová cvičení ke zdravému rozeznění hlasu při zpěvu a přesnému nasazení tónu.

Zároveň se student učí 1. část Farského liturgie CČSH.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (13.02.2019)

1)

a)Účastníci prezenčního studia:

Aktivní účast v lekcích liturgického zpěvu - maximálně dvě absence za semestr.

b)Účastníci kombinovaného studia:

Aktivní účast v lekcích liturgického zpěvu - maximálně jedna absence za semestr.

2)

Účastníci prezenčního i kombinovaného studia:

Schopnost na odpovídající úrovni přednést 1. část Farského liturgie CČSH.

Literature - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (16.10.2009)

Bohoslužebná kniha Církve československé husitské: Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Druhá liturgie CČSH. 2. vydání. Praha: Církev československá husitská, 2004. 98 str., ISBN 80-7000-660-9.

Teaching methods - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (16.10.2009)

Výklad střídají ukázky a trénink.

Entry requirements - Czech
Last update: MgA. Alena Špačková (16.10.2009)

Vstup volný pro studenty dvouoborové teologie.

Přednost mají studenti jednooborové husitské teologie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html