SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Hebrew of Medieval Rabbinic Texts I - LJUD32
Title: Hebrejština středověkých rabínských textů I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0141
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (27.09.2017)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními tématy, které byly středem zájmu středověkých autorů, se specificky rabínským pojednáním témat, se specifickým slovníkem a různými typy textů. Studované texty např.: Sefer ha-Chinuch (13. století); Maimonides, Mišne Tora; Nisim ben Ja'akov, Sefer Ma'asijot aj.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (27.09.2017)

Četba, překlad a interpretace vybraných středověkých rabínských textů.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (27.09.2017)

Zápočet. Je vyžadována alespoň 75% účast.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studijní literatura:
1. ALCALAY, Reuben. The Complete Hebrew-English Dictionary. Tel-Aviv: Chemed Books, 1996. 2932 sl. ISBN 965-448-185-5.

2. FERNANDEZ, Miguel Perez. An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. Překlad John Elwolde. Brill Academic Pub, 1997. 328 s. ISBN 9004108904.

3. KUTSCHER, E. Y. A History of Hebrew Language. Jerusalem: Magnes, 1982.

4. KUTSCHER, E. Y. Hebrew Language. In Encyclopaedia Judaica. Jerusalem, 1971nn, d. XVI.

Dále: vybrané středověké rabínské texty s komentáři (případně s překlady).

JASTROW, M. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Mirdashic Literature. New York 1886-1903 (mnoho reprintů až do současnosti).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html