SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The Aramaic of Babylonian Talmud II - LJUD31
Title: Aramejština babylónského Talmudu II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0140
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (26.09.2017)
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s vývojem jazyka, základy gramatiky aramejštiny babylónského Talmudu a schopnost absolventa přeložit vybraný text z Babylónského Talmudu.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (26.09.2017)

Pokračování ve výkladu gramatiky, četba a překlad vybraných vět a kratších pasáží z textů Babylónského Talmudu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)

Složení zkoušky na základě znalosti základů vývoje jazyka, probraných gramatických jevů a četby a překladu vybraného textu z těch, které byly probírány při výuce.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zaslání vybraných textů s příslušnými gramatickými jevy - spojení telefonem nebo e-mailem za účelem eventuálních vysvětlení

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studijní literatura:
1. FRANK, Yitzhak. Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1992. 108 s. ISBN 0-87306-613-8. (případně další novější vydání).

2. FRANK, Yitzhak. The Practical Talmud Dictionary. Jerusalem: The Ariel Institute/Feldheim, 1994. 304 s. ISBN 0-87306-588-3. (případně některá další novější edice).

3. JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. New York, 1886-1903. 1736 s. (mnoho reprintů až do současnosti).

4. NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2001. 280 s. ISBN 80-246-0079-X. (dotisk r. 2005)

5. The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html