SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Jewish Mysticism - LJUD23
Title: Židovská mystika - kabala a chasidismus II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0045
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (01.02.2018)
Předmět Židovská mystika – kabala a chasidismus I. a II. je rozčleněn do základních okruhů sledujících vývoj židovské mystiky od starověku po současnost; její různé proudy; hlavní představitele; myšlenkový obsah a její vliv na židovskou každodenní existenci. Součástí přednášek je srovnání s křesťanskou a islámskou mystikou, exkurz k heretické mystice sabatianismu a frankismu a snaha o vysvětlení úlohy židovské mystiky při utužování židovské identity. Je přihlíženo k halaše, židovské náboženské filosofii atp. a využíváno výsledků současného bádání religionistiky a psychologie. Absolvováním předmětu získává student orientaci v základních proudech židovské mystiky a schopnost pochopení širších religiózních, historických, sociálních a jiných kontextů. Vstupní požadavky: Základní znalosti ohledně judaismu jakožto náboženství.
Syllabus - Czech
Last update: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (01.02.2018)

Přednáška je rozčleněna do několika základních okruhů, sledujících vývoj židovské mystiky od starověku po současnost; její různé proudy; hlavní představitele; její myšlenkový obsah, a také její vliv na židovskou každodenní existenci. Součástí přednášky je srovnání s křesťanskou a islámskou mystikou, exkurz k heretické mystice sabatianismu a frankismu a snaha o vysvětlení úlohy fenoménu židovské mystiky při utužování židovské identity. Je přihlíženo k židovskému náboženskému právu (halacha), židovské náboženské filosofii a využíváno výsledků současné religionistiky a psychologie.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (07.02.2019)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Orientace v základních proudech židovské mystiky, schopnost pochopení širších religiózních, historických a sociálních a dalších kontextů.

Literature - Czech
Last update: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (20.09.2019)
Studijní literatura:
1. BUBER, Martin. Chasidská vyprávění. Přeložila Alena Bláhová. 2. revidované vydání. Praha: Kalich, 2002. 604 s. Orig.: Erzählungen der Chassidim. ISBN 80-7017-709-8.

2. IDEL, Moše. Kabala: Nové pohledy. Přeložil David Biernot. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2004. 448 s. Orig.: Kaballah. ISBN 80-7021-663-8.

3. SADEK, Vladimír. Židovská mystika. 1. vydání. Praha: Fra, 2003. 220 s. ISBN 80-86603-05-9.

4. SADEK, Vladimír. Židovská mystika v Praze: myšlenky a duchovní hodnoty kabaly. Praha: Společnost židovské kultury, 1992. 80 s.

5. SCHOLEM, Gershom Gerhard. Davidova hvězda. Přeložila Alena Bláhová ; doslov naps. Vladimír Sadek. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1996. 150 s. ISBN 80-85844-24-9.

6. SCHOLEM, Gershom Gerhard. Kabala a její symbolika. Přeložila Romana Maierová. 1. vydání. Praha: Volvox Globator, 1999. 188 s. Orig.: Zur Kabbala und ihrer Symbolik. ISBN 80-7207-315-X

7. WINEMAN, Arje (ed.). Mystické příběhy Zoharu. Přeložila Radmila Valtrová. 1. vydání. Praha: Volvox Globator, 1999. 172 s. ISBN 80-7207-280-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html