SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Rabbinic Literature II - LJUD09
Title: Rabínská literatura II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0138
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Přednáška je rozdělena do několika velkých celků; první část je teoretická, je věnována charakteristice židovského práva, jeho pramenům, metodám a terminologii. Druhá část je věnována rabínské literatuře postupně se vyvíjející ve významných židovských centrech ovlivňujících celou diasporu: období gaónů, středověké Španělsko, francouzsko-německé centrum, centra střední a východní Evropy. Časově pokrývá období od počátku n.l. do konce 18.století.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (29.09.2017)

Absolvováním druhé části přednášky se posluchač seznámí se základními literárními prameny rabínské (halachické) literatury a jejich vznikáním v různých centrech judaismu: Babylónii (gaónské prameny),sefardské a aškenázské oblasti až do konce 18. století.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (29.09.2017)

Zkouška. Podmínkou je prokázání základních znalostí charakteru, metod a terminologie rabínské literatury a základních literárních pramenů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Průběžné poskytování textu přednášek, spojení telefonem nebo e-mailem za účelem eventueního vysvětlení

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Studijní literatura:
1. CHOURAQUI, André. Dějiny judaismu. Přeložila Alena Bláhová. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1995. 86 s. Histoire du judaisme. ISBN 80-85865-81-5.

2. COHEN, Abraham. Talmud pro každého: historie, struktura a hlavní témata Talmudu. Přeložily Olga Sixtová a Eva Adamová. 1. vydání. Praha: Sefer, 2006. 480 s. Orig.: Everyman's Talmud, the major teachings of the rabbinic sages. ISBN 80-85924-49-8.

3. Encyklopaedia Judaica. Jerusalem: Keter Publishing House, 1971.

4. JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Přeložili Věra a Jan Lamperovi

5. Vydání 1. vydání. Praha: Rozmluvy, 1995. 592 s. Orig.: A History of the Jews. ISBN 80-85336-31-6.

6. NOSEK, Bedřich. Rabínská literatura. Elektronická verze (dostupná v knihovně HTF).

7. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Sefer, 2001. 702 s. ISBN 80-85924-33-1. (7. kapitola věnovaná duchovnímu životu).

8. PORTON, Gary G. Understanding Rabbinic Midrash: Text and Commentary. New Jersey: Ktav Publishing House - Hoboken, 1985. 232 s. ISBN 0-88125-056-2.

9. STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš: úvod do rabínské literatury. Přeložil Petr Sláma. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 448 s. Orig.: Einleitung in Talmud und Midrasch. ISBN 80-7021-301-9.

10. STEMBERGER, Günter. Der Talmud. Einführung. Texte. Erläuterungen. München: Verlag C. H. Beck, 1994. 324 s. ISBN 3-406-08354-4.

11. STEMBERGER, Günter. Midrasch: von Umgang der Rabbinen mit der Bibel: Einführung, Texte, Erläuterungen. München: C.H. Beck, 1989. 242 s. ISBN 3-406-33910-7.

12. The Talmud. The Steinsaltz Edition: A Reference Guide. The Israel Institute for Talmudic Publications, 1989. 322 s. ISBN 0-394-57665-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html