SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Jewish Traditions and Customs II - LJUD03
Title: Židovské tradice a zvyky II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0037
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Druhá část cyklu o židovských tradicích a zvycích přestaví židovský kalendář, význam a slavení šabatu stejně jako vysoké, poutní i tzv. historické svátky židovského náboženského roku.
Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
distanční ústní zkoušení (Microsoft Teams, Adobe Connect)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Studijní literatura:
FISHBANE, Michael A., Judaismus: zjevení a tradice, naklad. Prostor, Praha, 1999 překlad z angl.).

GALLEY, S., Das jüdische Jahr, naklad. C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2003.

GOLDBERG, Sylvie-Anne (ed.), Dictionnaire encyclopédique du judaisme, naklad. Cerf, Paříž, 1993.

KOSÁKOVÁ, Eva (ed.), Slovník judaik, naklad. Židovké muzeum, Praha, 2006.

NOSEK, B. ? DAMOHORSKÁ, P., Židovské tradice a zvyky, naklad. Karolinum, Praha, 2009.

PĚKNÝ, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, naklad. Sefer, Praha, 2001.

STERN, Marc, Svátky v životě Židů: vzpomínání, slavení, vyprávění, nakl. Vyšehrad, Praha, 2002 (překlad z němčiny).

VRIES, S. Ph de., Jüdische Riten und Symbole, naklad. Fourier Verlag AG, Wiesbaden, 1981.

ZBOROWSKI, M. ? HERZOG, E., Olam. Dans le shtetl d'Europe centrale avant la Shoah, Paříž, 1992.

ZEVIN, S. Y., The Festival in Halachah, I. a II. díl, naklad. Mesorah Publications, New York, 2002.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html