SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Examination in New Testament Greek - LDOC05
Title: Doktorská zkouška z řečtiny
Guaranteed by: ostatní (28-11)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: ThDr. Kateřina Patová (24.10.2019)
In an individual study plan, this obligation is imposed once per standard length of study and is usually planned to be completed by and including the third year of study. The student is obliged to pass the exam from one source language, with the choice between Greek and Hebrew. Fulfillment of the obligation is confirmed by an exam with the result passed by the examiner. The aim is to equip PhD students for independent preparation for the Greek or Hebrew exam. The doctoral student works with lexicographical, grammar and literature. He / she consults the given test substance individually with the lecturer. The exam consists of reading, translating and grammatical interpretation of a given text from the Bible or another source text depending on the topic of the dissertation. The student prepares independently for the exam in the Greek language. The doctoral student works with lexicographical, grammar and literature. He / she consults the given test substance individually with the teacher. The exam consists of reading, translating and grammatical interpretation of a given text from the New Testament or from another source text.
Requirements to the exam -
Last update: ThDr. Kateřina Patová (24.10.2019)

Texts entered for the examination in the academic year 2019/2020:

The Gospel According to John, Chap. 13-16

The Gospel According to Luke, Chap. 6-9

Literature -
Last update: ThDr. Kateřina Patová (24.10.2019)

Povinná studijní literatura:

BARTOŇ, Josef. Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s. ISBN 80-86791-17-3.

Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. [13], 89*, [3], 812 s.: mapy + příloha. ISBN 3-438-05100-1. (nebo novější vydání)

PAVLÍK, Jiří - MUCHNOVÁ, Dagmar. Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. Dostupné na http://greek.herme.net/.


Fakultativní studijní pomůcky:

Mobilní aplikace "Novozákonní řečtina" pro iOS a Android.


Doplňující a pomocná literatura:

NIEDERLE, Jindřich - NIEDERLE, Václav - VARCL, Ladislav. Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993. 288 s. ISBN 80-85528-24-X.

PRACH, Václav - SCHULZ, Jaroslav Gustav. Řecko - český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005. 728 s. ISBN 80-7021-796-0.

SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko - český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003. 374 s. ISBN 80-7017-853-1.

TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001. XII s., 192 s. ISBN 80-902798-5-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html