SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Repetitorium Latinum III - LBIB82
Title: Repetitorium Latinum III.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kopecká (18.11.2014)
Opakování a procvičování především látky probrané v předmětu Latina III (viz anotaci předmětu Latina III) a vyjasňování problémů s ní spojených. Procvičování překladu.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.10.2018)

Opakování a procvičování především látky probrané v předmětu Latina III (viz anotaci předmětu Latina III) a vyjasňování problémů s ní spojených. Procvičování překladu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (25.10.2019)

Aktivní účast na výuce v rozsahu minimálně 80% a s ní související domácí příprava.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (25.10.2019)

Dle podmínek zakončení předmětu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kopecká (18.11.2014)

Studijní literatura:

BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice, Brno: MC nakladatelství, 2003, 64 s.

GRYSON, R. - WEBER, R. (ed.). Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, 4. vydání, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994, 2024 s., ISBN 3-438-05303-9.

KÁBRT, Jan - KUCHARSKÝ, Pavel - SCHAMS, Rudolf - VRÁNEK, Čestmír - WITTICHOVÁ, Drahomíra - ZELINKA, Vojtěch. Latinsko - český slovník, 1. vydání, Praha: Leda, 2000, 576 s., ISBN 80-85927-82-9.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Latinská mluvnice, 3. vydání, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 197 s.

KUCHARSKÝ, Pavel - QUITT, Zdeněk. Česko - latinský slovník starověké a současné latiny. 1. vydání, Praha: SPN, 1992, ISBN 80-04-16903-1.

NOVOTNÝ, František a kol. Základní latinská mluvnice, 2. vydání, Praha: H&H, 1992, 297 s., ISBN 80-85467-91-7.

PRAŽÁK, Josef M. - NOVOTNÝ, František - SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník, 10. vydání, Praha, 1937, 1348 s.

PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2.

RUBENBAUER, Hans - HOFMANN, J. B. Lateinische Grammatik, 12. vydání, München: R. Oldenbourg Verlag, 1995, 375 s., ISBN 978-3-637-06940-4.

ŠPAŇÁR, Július - HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník, 5. vydání, Bratislava: SPN, 1962, 1222 s., ISBN 80-08-02051-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html