SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Topics of the Old Testament - LBIB72
Title: Sociální témata Starého zákona
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0003
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Kurs předkládá přehled základních sociálních témat starozákonní etiky. Pozornost bude věnována starozákonním textům, zejména sociálním důrazům Tóry (Kniha smlouvy, Zákon svatosti, Deuteronomistický kodex). Přednáška s prvky semináře (aktivní vstupy studentů) bude soustředěna na problematiku starozákonní etiky a klasická témata starozákonní teologie ve vztahu k tehdejšímu posluchači (Izraelitovi) a s ohledem na možné aplikace aktuálním čtenářům (co z principů sociálního chování je stále nosné).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (24.11.2014)
Základní literatura:
Bible - Český ekumenický překlad (nebo Jeruzalémská bible, Kostelní Vydří 2009).

Nový biblický slovník. Praha 2009.

Bič: Radostná zvěst Starého zákona. 1983.

Beneš: Směrnice a řády. Praha 2012.

Beneš: Elíša. Praha 2011

Otevřené dveře (ed. Beneš). Praha 2012.

Orientační literatura:
Překlad s výkladem k ČEP (sv. 1-13), Praha 1968-1984.

Výklady ke Starému zákonu. Praha 1991.

Kubáč: Znamení smlouvy. Praha 1983. 2006.

Bič: Svíce nohám mým. Praha 1992.

Miskotte: Biblická abeceda. Eman Heršpice 1996.

Heller: Na čem mi záleží. Praha 2009.

Heller: Znamení odkazující k nebi.

Heller: Podvečerní děkování. Praha 2005.

Heller: Zákon a proroci. Praha 1984.

Beneš: Nevystižitelný Bůh. Praha 2010.

Beneš: Desítka. Praha 2008.

Beneš: Dvanáctka. Praha 2006.

Czech: Biblické příběhy v proměnách času. Praha 2006.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html