SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Theology of the Old Testament - LBIB42
Title: Teologie SZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0448
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Comes under: Husit.t.Mgr. - P/2.roč.
Pravoslav.t.Mgr. - P/2.roč.
Starokat.t.Mgr. - P/2.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/5.roč.
Annotation - Czech
Last update: BENESJ1 (13.11.2014)
Bůh a jeho jména; zjevení ve Starém zákoně (Boží akce a slovo); pojem smlouva; základy starozákonní antropologie; starozákonní etika a Desatero; teologické zvláštnosti vybraných spisů a starozákonních apokryfů; vztah Starého a Nového zákona; citáty Starého zákona v Novém zákoně.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Kurz je zakončen ústní zkouškou z 20 okruhů k magisterským státním závěrečným zkouškám, které byly probrány v průběhu semestru.

Literature - Czech
Last update: BENESJ1 (13.11.2014)
Studijní literatura:
BALABÁN, Milan. Hebrejské člověkosloví. Praha: Herrmann & synové, 1996. 208 s. ISBN 80-238-0460-X.

BÁNDY, Juraj. Teológia Starej zmluvy. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. 224 s. ISBN 80-223-1793-4.

CHILDS, Brevard S. Old Testament Theology in a Canonical Context. London: SCM, 1985. 272 s. ISBN 0-334-02230-4.

HELLER, Jan. Bůh sestupující: pokus o christologii Starého zákona. 1. vydání. Praha: Kalich, 1994. 160 s. ISBN 80-7017-780-2.

HELLER, Jan. Tři svědkové: Mojžíš - Izaiáš - žalmista. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1995. 206 s. ISBN 80-85241-73-0.

HOUSE, Paul R. Old Testament theology. Downers Grove, Ilu: InterVarsity Press, 1998. 656 s. ISBN 0-8308-1523-6.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

NANDRÁSKY, Karol. Teológia Starej zmluvy. 2. dopln. vydání. Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1986. 230 s.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Přeložil, slovníčkem a rejstříkem opatřil Jiří Hoblík. 3. vydání. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. Orig.: Das Alte Testament - Eine Einführung. ISBN 80-7021-634-4.

SCHREINER, Josef. Theologie des Alten Testaments. Würzburg: Echter, 1995. 350 s. ISBN 3-429-01669-X.

ZENGER, Erich. Na úpatí Sinaje: obrazy o Bohu v Prvním zákoně. Přeložila Jindra Hubková. 1. vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 150 s. Orig.: Am Fuss des Sinai. ISBN 80-7192-144-0.

ZENGER, Erich. První zákon: židovská bible a křesťané. Přeložila Jana Veselá. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 160 s. Orig.: Erste Testament. ISBN 80-7192-401-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html