SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Ancient Israel I - LBIB22
Title: Dějiny starého Izraele I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0013
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - PV
Náboženství,e.,f.Bc.-PV/filozofie,rel.,t
Pravoslav.t.Bc. - PV
Sociální ped.Bc. - PV/teologie a religio
Starokat.t.Bc. - PV
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-PV1/teologie
Annotation - Czech
Last update: BENESJ1 (13.11.2014)
Dějiny Izraele ve starověku, od počátků (doba patriarchů), obsazení Zaslíbené země až do konce Bar Kochbova povstání (135 po Kr.): archeologické a písemné prameny, historické knihy SZ, periodizace dějin Izraele ve starověku, doba soudců, sjednocené království, doba rozděleného království (severní Izrael a Judsko), styky s Egyptem, Malou Asií a Mezopotamií, babylonské zajetí Židů, helénismus, Ptolemaiovci, Seleukovci, povstání Makabejských, římská nadvláda, války proti Římu, počátky diaspory, význam a úloha proroků, náboženské směry: farizeové, saduceové, zélóti aj.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (29.09.2017)

Kurz je zakončen ústním prověřením probrané látky.

Literature - Czech
Last update: BENESJ1 (13.11.2014)
Studijní literatura:
Základní studijní literatura:

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého Zákona. 1. díl. 1. vydání. Praha: Kalich, 1986. 364 s.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona. 2. díl. 1. vydání. Praha: Kalich, 1989. 377-748 s.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů. 1. vydání. Praha: Svoboda, 1995. 312 s. ISBN 80-205-0304-8.

Doporučená studijní literatura:

BIČ, Miloš. Palestina od pravěku ke křesťanství 1.: Země a lid. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948. 462 s.

BIČ, Miloš. Palestina od pravěku ke křesťanství 2.: Kult a náboženství. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1949. 396 s.

BIČ, Miloš. Palestina od pravěku ke křesťanství 3.: Řeč a písemnosti. 1. vydání. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1950. 464 s.

DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli. 1. vydání. Praha: Volvox Globator, 2010. 295 s. ISBN 978-80-7207-767-0.

JEPSEN, Alfred. Královská tažení ve starém Orientu: Od Sinuheta k Nabukadnezarovi. Přeložil a rejstříkem opatřil Jiří Prosecký; ukázky ze staroorientálních textů přeložili Jan Heller, Jiří Prosecký a Břetislav Vachala. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 1997. 240 s. Orig.: Von Sinuhe bis Nebukadnezar. ISBN 80-7021-213-6.

PROSECKÝ, Jiří - HRUŠKA, Blahoslav - SOUČKOVÁ, Jana - BŘEŇOVÁ, Klára. Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. 1. vydání. Praha: Libri, 2003. 236 s. ISBN 80-7277-188-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html