SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The New Testament Greek II - LBIB15
Title: Novozákonní řečtina II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0176
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - P/2.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/2.roč.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (22.09.2017)
Výklad řecké morfologie a větné syntaxe, doplněný cvičeními, četbou a překladem novozákonních řeckých textů v učebnici BARTOŇ, J. Uvedení do novozákonní řečtiny. Obsah jednotlivých hodin se kryje s obsahem cvičení 11–22 v učebnici.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (22.09.2017)

Obecnou podmínkou získání zápočtu bude získání 60 bodů za semestr ze 100 možných. Body se budou získávat za tyto aktivity:

1) 10 bodů za prezenci na hodinách,

2) 10 bodů za průběžnou aktivitu (připravenost na hodiny),

3) 80 bodů za závěrečný test. Test bude v rozsahu 1 strany a zkouší látku cvičení 1–22 učebnice.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (22.09.2017)

Povinná studijní literatura:

BARTOŇ, Josef. Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s. ISBN 80-86791-17-3.

PAVLÍK, Jiří – MUCHNOVÁ, Dagmar. Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. Dostupné na http://greek.herme.net/.


Fakultativní studijní pomůcky:

PAVLÍK, Jiří. Novozákonní řečtina II. [on-line]. c2004. Dostupné na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=67 (vyžaduje klíč).

Mobilní aplikace "Novozákonní řečtina" pro iOS a Android.


Doplňující literatura:

Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. [13], 89*, [3], 812 s.: mapy + příloha. ISBN 3-438-05100-1.

NIEDERLE, Jindřich - NIEDERLE, Václav - VARCL, Ladislav. Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993. 288 s. ISBN 80-85528-24-X.

PRACH, Václav - SCHULZ, Jaroslav Gustav. Řecko - český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005. 728 s. ISBN 80-7021-796-0.

SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko - český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003. 374 s. ISBN 80-7017-853-1.

TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001. XII s., 192 s. ISBN 80-902798-5-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html