SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  
Biblical Knowledge of the New Testament - LBIB03
Title: Proseminář biblických znalostí NZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Sociální ped.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Interchangeability : L0505
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
Jde o výběr postav a dějů z období Nového Zákona s důrazem na pasáže týkající se života Ježíše Krista a vzniku křesťanské církve (Jan Křtitel, Ježíšovi učedníci, Ježíšova slova a činy, pašijní události, letnice,apoštolé a diákoni, misie apoštola Pavla). Kromě toho je součástí náplně tohoto prosemináře také přehled některých postav zmíněných v dopisech NZ.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)

U Dr. Roubalové:

1. Evangelia

2. Skutky apoštolské

3. Listy

4. Zjevení Janovo

U Dr. Tonzarové:

Evangelia: Pašije, Ježíšova podobenství, výroky a slova, Ježíšovy mocné činy a spory, Ježíšovi učedníci, narození Ježíše Krista, Jan Křtitel, Skutky apoštolské: Činy apoštolů Petra a Jana a dalších, diákoné, vnik a charakteristika prvokřesťanské církve, obrácení apoštola Pavla a cesty apoštola Pavla, Listy Ap. Pavla - základní témata. Další listy NZ - základní témata. Zjevení Janovo- základní struktura.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)

V semináři vedeném Dr. Roubalovou

1. Studenti napíší referát na zvolené téma v rozsahu minimálně 3 normostran.

2. Úspěšně splní test z obsahu přednášené látky.

V semináři vedeném Dr. Tonzarovou

1. Studenti splní v průměru z průběžných testů min. 70% hranici úspěšnosti.

2. Studenti splní 80% docházku na proseminář.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)
Studijní literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 4.: z Evangelií část první. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1958. 746 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 5.: Evangelií část druhá. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1959. 768 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 6.: Z apoštolských skutků i listů a ze Zjevení Janova. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1961. 881 s.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

SÁZAVA, Zdeněk. Padesát novozákonních záhad. Praha ÚCN 1981.

MÁNEK, Jindřich. Dům na skále. Praha ÚCN, Blahoslav, 1967.

MÁNEK, Jindřich- Setkání s Pánem. Praha ÚCN, Blahoslav, 1954.

MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, Praha ÚCN, 1972.

MÁNEK, Jinřich: Stolování s Ježíšem, Blahoslav, Praha, 1952.

TRILLING, Wolfgang: Apoštol Pavel, Misionář a teolog. Vyšehrad, Praha, 1994.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html