SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
  
Biblical Knowledge of the Old Testament - LBIB02
Title in English: Proseminář biblických znalostí SZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Sociální ped.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Interchangeability : L0504
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)
Jde o výběr určitých postav a dějů z období Starého zákona, jejichž charakteristika je podána ( u Dr. Roubalové) v referátech jednotlivých účastníků prosemináře (U Dr. Tonzarové formou rozhovoru) (období praotců, doba Mojžíšova do usazení v zemi,jednotné izraelské království, doba rozdělených království, doba poexilní). Kromě základních (asi dvanácti postav) se postupně účastníci prosemináře seznamují s více než sto dalšími postavami období SZ. Důraz se klade i na pochopení souvislostí.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)

U Dr. Roubaové:

1. Tóra

2. Přední proroci

3. Zadní proroci

4. Spisy

U Dr. Tonzarové

Genesis, Mojžíš, Desatero, Jozue, Soudců, Rút. Sjednocené království: Samuel, Saul David, Šalamoun, Rozdělené království - až do Babylonského zajetí, Ester, Daniel, Jób, Ezdráš, Nehemjáš.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)

U Dr. Roubalové:

1. Studenti napíší referát na zvolené téma v rozsahu minimálně 3 normostran.

2. Úspěšně splní test z obsahu přednášené látky.

U Dr. Tonzarové:

1. Studenti splní z průběžných testů v průměru min. 70% úspěšnosti.

2. Studenti splní 80% docházku na proseminář.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (14.02.2018)
Studijní literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

Malá Bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 1.: Ze starozákonních knih Mojžíšových a historických. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1953. 637 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 2.: Ze starozákonních knih prorockých. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1954. 1237 s.

Malá bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého, Starého i Nového zákona. Díl 3.: Ze starozákonních knih žalmů a mudrosloví. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1955. 966 s.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

Kol. autorů: Výklady ke Starému zákonu I - V, ČBS, Kalich 1991.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona I - II., Kalich, Praha 1986.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html