SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Outline of the history of European heritage - L0683
Title: Z historie evropského dědictví
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Teacher(s): ThDr. Pavel Helan, Th.D.
Annotation - Czech
Kurz je určen pro zájemce nehistorických oborů, zejména z řad studentů lékařských fakult, k rozšíření znalostí z humanitních věd a historie. Zaměří se na vybrané kapitoly evropských dějin s akcentem na oblast Apeninského poloostrova, kde se nacházelo centrum antické Římské říše a kde se v době raného středověku zásadně formovala kultura středověké Evropy. Zaměříme se též na představitele evropského humanismu i renesanční rozkvět v papežském Římě a medicejské Florencii. Závěr semestru bude věnován některým méně známým souvislostem českého prostředí s evropskými dějinami, zejména s dějinami novodobé Itálie. Budeme komparovat paralely vzniku italského státu v 19. století a vývoje českého nacionalismu, dotkneme se i aktivit mladého žurnalisty a budoucího diktátora Benita Mussoliniho, a to především jeho vztahu k Janu Husovi a československým legiím v průběhu první světové války. Přednášky budou též věnovány komplikovaným vztahům meziválečného československého státu s vrcholnou institucí katolické církve: Vatikánem.
Last update: Patová Kateřina, ThDr. (16.08.2023)
Syllabus - Czech

Témata (sylabus):

1)         Antický Řím a jeho stopy

2)         Přelom starověku a novověku (476 n. l.) – zásadní zlom dějin?

3)         Vzniky a zániky církevního státu

4)         Dante Alighieri – první kroky k evropskému humanismu

5)         Předehry italské renesance v architektuře a malířství

6)         Revoluce Coly di Rienza a humanista Francesco Petrarca – fenomény doby Karla IV.

7)         Renesanční papežové

8)         Medicejská Florencie

9)         Risorgimento a české země

10)       Benito Mussolini - „bohemista“?

11)       Meziválečné Československo a Svatý stolec v krizových vztazích

12)       Kolokvium

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (16.08.2023)
Literature - Czech

Doporučená:

František X. Halas, Fenomén Vatikán, Brno 2013

Pavel Helan, Duce a kacíř, Brno 2006

Pavel Helan, Československo a Svatý stolec II/2.1. Krize s Římem – fenomén státní tradice?, Praha 2022

Pavel Helan, Eva Hajdinová, Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho, Praha 2020

Christopher Hibbert, Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997

Vladimír Chlup, Západ. Kronika naší kultury, Olomouc 2017

Josef Macek, Cola di Rienzo, Praha 1965

Jan Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku II, Praha 1989

Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Československo a Svatý stolec I. Od nepřátelství ke spolupráci (1918–1928), Praha 2012

Jaroslav Pokorný, Dante, Praha 1966

Giuliano Procacci, Dějiny Itálie, Praha 1997

Jiří Špička, Petrarca. Homo politicus, Praha 2010

Rolf Toman a kol., Umění italské renesance, Praha 1996

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (16.08.2023)
Registration requirements - Czech

Obecný historický přehled (na úrovni absolventa gymnázia)

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (16.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html