SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Psychology - L0599
Title: Sociální psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D. (28.01.2020)
Sociální psychologie je základní psychologickou disciplínou, která usiluje o deskripci, explanaci a predikci prožívání a chování člověka ovlivněného společenskou realitou. Umění psychologické orientace v sociálním kontextu je základem profesionálně vykonávané sociální práce. Předmět sestává z výkladu základních sociálně-psychologických témat a praktických interaktivních ukázek k dané látce.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D. (27.01.2020)
Témata (sylabus):
1. Prolegomena do sociální psychologie (předmět a soustava sociální psychologie, z historie sociální psychologie, směry v sociální psychologii, epistemologie/metodologie oboru).

2. Socializace (evoluce a kultura, socializace, sociální učení, psychosociální vývoj osobnosti).

3. Sociální kognice (atribuční teorie, vnímání druhých, koncept postojů, předsudky a stereotypy).

4. Skupinové procesy (skupiny, dyadická interakce, partnerské vztahy, hromadné chování, sociometrie).

5. Sociální motivace a komunikace (sociální potřeby, kognitivistické modely, komunikace a její analýza).

6. Sociální normalita (okruhy norem, deviace a sociální patologie, explanace porušování norem, maladaptace, altruismus a prosociální jednání, socializace a morální vývoj, nejnovější poznatky, horká místa „hot spots“ v sociální psychologii, diskuse).

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D. (28.01.2020)

Aktivní účast ve výuce, splněná povinnost 80% prezence, znalost povinné literatury a odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D. (27.01.2020)
Povinná:
HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998.

HELUS, Z. Úvod do sociální psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001.

JANOUŠEK, J. a kol. Metody sociální psychologie. Praha: SPN, 1986.

JANOUŠEK, J. Sociální psychologie. Praha: SPN, 1986.

Doporučená:
AZZI, A.E., KLEIN, O. Psychologie sociale et relations intergroupes. Paris: Dunod, 1998.

BARON, R., KERR, N.L. Group Process, Group Decision, Group Action. New York: McGraw-Hill, 2003.

BIERBRAUER, G.: Sozialpsychologie, 2. aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, 2005.

BRANSCOMBE, N.R., BARON, R.A. Social psychology. 14th edition. Boston: Pearson, 2017.

FORGAS, J.P., JUSSIM, L., VAN LANGE, P. (Eds.). Social psychology and morality. New York: Psychology Press, 2016.

KASSIN, S. FEIN, S. MARKUS, H. R. Social psychology. Belmont, CA. Cengage Learning, 1998.

MEYERS, D.G. Social psychology. 11th edition. San Francisco: McGraw-Hill Companies, 2013.

MOSCOVICI, S., MARKOVA, I. The Making of Modern Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press, 2006.

NAKONEČNÝ. M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2000.

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

STÜRMER, S. Sozialpsychologie. Stuttgart: Uni-Taschenbücher, 2009.

VAN LANGE, P., KRUGLANSKI, A.W., HIGGINS, E.T. (Eds.). Handbook of Theories of Social Psychology. Thousand Oaks: Sage, 2012.

VÝROST, J., SLAMENÍK, I.(eds.) Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.

WEBER, A.L. Social psychology. New York: Harper Collins Publ., 1992.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html