SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Seminar on Educational Methods and Strategies II - L0598
Title: Pedagogicko-didaktický seminář II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Blokový seminář, který se skládá ze dvou samostatných částí, je zaměřen na osvojení základních znalostí a dovedností v dílčích oblastech profesní pedagogické činnosti. Pozornost je v jedné části věnována jmenovitě problematice týrání a zneužívání dětí, v části druhé pak dramatizačním a dialogickým metodám ve výuce. Po absolvování sociálně pedagogické části blokového semináře studenti a studentky rozumí základním sociálním a psychologickým jevům souvisejícím s týráním a zneužíváním dětí. Charakterizují základní rizikové skupiny, které jsou tímto sociálně patologickým jednáním ohrožené, způsoby preventivní práce s rizikovými skupinami a zásady práce s oběťmi týrání a zneužívání ve školním prostředí. Po absolvování didaktické části blokového semináře studenti a studentky charakterizují Kohlbergovu teorii dilematu, rozumí specifickým rysům dialogických metod a didaktické práci s dilametem ve vyučování, využívá vybrané metody kritického myšlení při výuce etických témat a umí použít dramatizaci k dosažení konkrétních cílů vyučování.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Témata (sylabus):
1. Sociální a psychologické jevy související s týráním a zneužíváním dětí.

2. Rizikové skupiny.

3. Prevence a trestně-právní problematika týrání a zneužívání dětí.

4. Možnosti sociálních a sociálně pedagogických pracovníků při práci s rizikovými skupinami.

5. Dramatizace ve výuce.

6. Využití dilematu ve výuce.

7. Užití metod kritického myšlení v hodině zaměřené na etická témata.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)

Docházka - aktivní účast v semináři (100%)

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Povinná:
Pracovní materiály distribuované v rámci semináře a jeho jednotlivých dílen

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html