SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Teaching Methods and Strategies for Critical Thiking Classroom - L0597
Title: Moderní vyučovací metody v oborové didaktice
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Po absolvování semináře studentky a studenti znají koncept kritického myšlení, jak jej definoval a dále rozvíjí program RWCT, umí zvolit vhodné uspořádání prostředí třídy a uvědomuje si význam rozvoje kooperativních vztahů a dovedností žáků pro efektivní využití didaktických metod RWCT. Vyjmenuje a charakterizuje základní typy vyučovacích strategií pro rozvoj kritického myšlení a umí využít alespoň dvě metody každého z typů.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Témata (sylabus):
1. Kritické myšlení ve vyučování - vymezení pojmu a rámce E(vokace) - U(uvědomění) - R(eflexe)

2. Strategie zaměřené na porozumění: analýza textu, analýza obrazu/filmu;

3. Strategie zaměřené na formulaci/vyjádření názoru/postoje: vyjádření názoru/postoje, tvůrčí (sebe)vyjádření, diskuze

4. Strategie zaměřené na pohyb a kooperaci.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)

Docházka - aktivní účast v semináři (100%)

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.09.2019)
Povinná:
Pracovní materiály distribuované v rámci semináře a jeho jednotlivých dílen.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html