SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
German IV - L0591
Title: Němčina IV.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Pavlíková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (22.08.2019)
Němčina IV na vazuje na předmět Němčina III. Příprava krátkých referátů na aktuální téma na každou hodinu výuky a referátů na zadané či vybrané téma v délce cca 5 minut (jedenkrát za semestr). K danému tématu referátu navazuje diskuze. Krátké testy v průběhu semestru na probranou gramatiku. Čtení odborných textů, využívání audio a video techniky. Na konci semestru se píše zápočtový test.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Dagmar Pavlíková (18.01.2020)

Konjunktiv I, příčestí přítomné, příčestí minulé, čtení odborných textů

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (22.08.2019)

Pro splnění zápočtu je vyžadována pravidelná a aktivní účast na hodinách - 80-ti %ní účast na výuce. Přednesení aktuality na každé hodině a odborného referátu jedenkrát až dvakrát za semestr s odevzdáním v písemné formě. Účast na všech kontrolních testech v průběhu semestru se splněním na 70%. Splnění všech zadaných úkolů, které vycházejí z každé hodiny výuky. Po splnění těchto základních podmínek je student připuštěn k zápočtovému testu, který musí napsat minimálně na 70%.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (22.08.2019)
Odborná literatura:
1. Dreyer, Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 1996.

2. Berglová,Formánková,Mašek: Německá gramatika,1995.

3. Dusilová,Ebel,Goedert,Vachalovská: Cvičebnice německé gram.,1994.

4. Neuner,Scherling,Schmidt,Wilms: Deutsch aktiv Neu 1B,1C,1994.

5. Die Bibel, Einheitsübersetzung,1991.

6. Friedhelm Borggrefe, Jana Opočenská: Christen im Herzen Europas.

7. Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A-Z

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html