SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
German - Conversation I - L0589
Title: Němčina - konverzace I.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Dagmar Pavlíková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (22.08.2019)
Němčina konverzace I. je určena pro studenty, kteří mají zkoušku z němčiny IV. a dosáhli úrovně B2 a pro studenty, kteří si chtějí udržet úroveň znalosti jazyka a své znalosti dále prohlubovat. Konverzace probíhá na aktuální témata, která si studenti po odsouhlasení vybírají podle oboru a zájmu sami.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (22.08.2019)

Studenti si na začátku semestru vyberou téma, které zpracují v PowerPointu a přednesou v určeném termínu ve výuce. Poté probíhá diskuze k tomuto tématu. Následně je třeba dané téma odevzdat v písemné formě. Na začátku každé hodiny musí mít student připravenou aktualitu v rozmezí 2 – 3 minut na aktuální téma uplynulého týdne. Jako další podnět ke konverzaci jsou krátká cca. 5. minutová videa, která obsahují cvičení i vysvětlení neznámých výrazů. Tato jsou poté zpracovávány společně.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (22.08.2019)

Pro splnění zápočtu je vyžadována pravidelná a aktivní účast na hodinách - 80-ti %ní účast na výuce. Aktivní účast na hodinách. Splnění všech zadaných úkolů, které vycházejí z každé hodiny výuky. Po splnění těchto základních podmínek je student připuštěn k zápočtovému testu, který musí napsat minimálně na 70%.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (25.10.2019)

Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A-Z

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html