SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Sahidic Coptic II - L0582
Title: Úvod do sahidské koptštiny II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)
Obsah výuky: výklad koptské morfologie (specifikátory; přivlastňovací zájmena; základní a řadové číslovky; jednoduchá a složená adverbia; jednoduché a složené předložky; stupňování; osobní suffixy; infinitiv a stativ; přímý předmět; trvací věty; netrvací konjugace: konjugační báze hlavních vět; vyjádření bytí v koptštině), cvičení a překlad vět v rozsahu lekcí VI - X učebnice LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8. Požadavky k získání zápočtu: přítomnost na 75 % výuky, aktivní účast na výuce, průběžná domácí příprava, absolvování závěrečného kolokvia.
Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

CRUM, W. E. A Coptic Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1939, 953 s.

LAYTON, Bentley. A Coptic Grammar: with Chrestomathy and Glossary: Sahidic dialect, Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 2000, 519 s., ISBN 3-447-04240-0.

LAYTON, Bentley. Coptic Gnostic Chrestomathy. A Selection of Coptic Texts with Grammatical Analysis and Glossary, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2004, 226 s., ISBN 90-429-1254-5.

LAYTON, Bentley. Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies, Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2006, 204 s., ISBN 978-90-429-1810-8.

SMITH, Richard. A concise Coptic-English lexicon, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1983, 81 s., ISBN 0-8028-3581-3.

TILL, Walter C. Koptische Grammatik (saïdischer Dialekt) mit Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnissen, Leipzig: VEB, 1961.

WESTENDORF, Wolfhart. Koptisches Handwörterbuch, Heidelberg: Carl Winter, 1977, 679 s., ISBN 3-533-04523-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html