SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Anthropomorphism and Symbols in Bible II - L0580
Title: Antropomorfismy a symboly v Bibli II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)
V letním semestru je větší pozornost věnována biblickým symbolům a symbolice, s ohledem na širší interpretační kontext. Přednášky se zaměřují na symboliku živlů, stromů, obecně rostlin, i význam postavy zahradníka. Uvádí přehled rozličné interpretace symboliky zvířat i výklad úlohy neživé přírody (nerostů) v Bibli. Absolvováním tohoto předmětu si posluchači osvojí základní dovednosti v oblasti pochopení a interpretace starověké symbolologie z jazykového, filozofického i teologického hlediska, se zvláštním zřetelem k symbolologii biblické. Absolventi kurzu budou posléze schopni nakládat s antropomorfismy a symboly v rámci svých pojednání,jež budou věnovány pochopení záměru a smyslu starověkých náboženských textů, zejména pak textům biblickým. Poznatky z kurzu budou moci posluchači využívat též v praktickém životě v nejrůznějších sférách své působnosti od pochopení symbolu v rámci jakékoli společensko-kulturní složky lidského života (přechodové rituály apod.) až po využití při výkladu biblických hodin či výuce náboženství a četbě biblických textů a hledání i kritického rozvažování o biblických antropomorfismech a symbolech. V neposlední řadě se budou studenti pokoušet o současnou a co nejvíce srozumitelnou interpretaci biblických symbolů.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

Letní semestr

1. Zahrada a postava zahradníka.

2. Stromy, keře a plody v Bibli. (sedm plodin země)

3. Zvířata v Bibli.

4. Neživá příroda v Bibli.

5. Numerická symbolika.

6. Jaké nejčastější symboly a v jaké podobě přechází z biblické symboliky do počítačové komunikace (Twitter; Facebook)?

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

Podmínkou zakončení kurzu je znalost elektronických skript k tématu Antropomorfismy a symboly v Bibli, dostupných v MOODLU 1.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

GIOVINO, Mariana. The Assyrian Sacred Tree. A History of Interpretations. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2007, Viii, 242, Figs.107,[8]. ISBN 978-3-525-53028-3.

BLEIBERG, Edward a James LEGGIO. Tree of paradise: Jewish mosaics from the Roman Empire. Brooklyn: Brooklyn Museum, 2005, 65 s., front., barev. obr. v textu. ISBN 0-87273-155-3.

VYMĚTALOVÁ HRABÁKOVÁ, Eva. Antropomorfismy a symboly v Bibli. Elektronická skripta dostupná na MOODLU 1. Na adrese https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4706 Poslední revize listopad 2017.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html