SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Anthropomorphism and Symbols in Bible I - L0579
Title: Antropomorfismy a symboly v Bibli I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 colloquium [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)
Cílem přednášek zimního semestru je seznámení a výklad základních antropomorfismů a antropomorfního jednání, či dalších projevů, které vypovídají o Bohu/ božství v Bibli. A to s ohledem na interpretaci tohoto jevu v náboženských projevech starověkého Předního východu. Téma bude rozšířeno o sondu do problematiky antropomorfního zobrazování, jeho zákazu či omezení. V letním semestru se v kursu zaměříme na vybrané biblické symboly a jejich interpretaci v historii i současnosti. Ačkoliv se bude vycházet z hebrejského a řeckého pojmosloví, nemusí posluchači kurzu znát hebrejštinu, řečtinu ani latinu. Kurz je určen pro všechny zájemce o tuto problematiku bez rozdílu oborového zaměření.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

Zimní semestr

Antropomorfismy - jejich výklad, pochopení v Bibli. Antropomorfismy v Tanachu a antropomorfismy v Septuagintě. Antropomorfismy v Novém zákoně.

Antropomorfismy vztahující se k Hospodinu ( tvář,ruka,oko,ucho atd.).

Antropopatismy v Bibli.

Bůh - stvořitel, tvůrce tvorů.

Bůh - soudce.

Bůh - otec.

Bůh - král.

Bůh - pastýř.

Bůh - učitel a vychovatel.

Bůh - lékař.

Bůh - zobrazení a vyjádření v chrámu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

Podmínkou ke splnění předmětu je 70% docházka a anotace ( 1-2 normostrany) vybrané a s pedagogem prokonzultované publikace k tématu kurzu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.08.2019)

KEEL,Othmar.Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen, zus. mit Christoph Uehlinger. 5. Auflage Freiburg i. Br. 2001, ISBN 3-451-02134-X. (Quaestiones disputatae 134)/Existuje i v anglickém překladu/

KEEL,Othmar.Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen. 5. Auflage. Göttingen 1996, ISBN 3-525-53638-0.

KEEL,Othmar.Goddesses and Trees, New Moon and Yahweh. Ancient Near Eastern Art and the Hebrew Bible, (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 261) Sheffield, 1998, ISBN 1-85075-915-4

UEHLINGER,Christoph.Images as media. Sources for the cultural history of the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean (Ist millennium BCE) (OBO 175), Fribourg & Göttingen 2000./Dostupné na FFUK, v egyptologickém ústavu/.

HELLER,Jan.Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona, Kalich, 1994

HELLER,Jan.Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Karmelitánské nakladatelství, 2006, 2. vydání 2007 - spolu s Martinem Prudkým

CHLUP,Radek(ed.).Bůh a bohové.Pojetí božství v náboženských tradicích světa.2005.

VYMĚTALOVÁ HRABÁKOVÁ, Eva. Antropomorfismy a symboly v Bibli. Elektronická skripta dostupná na MOODLU 1. Na adrese https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4706 Poslední revize listopad 2017. Tento zdroj představuje výchozí a stěžejní studijní materiál, s nímž se posluchači musí seznámit. Studenti mohou aktivně reagovat na jednotlivé kapitoly v hodinách i virtuálně v kurzu.

WHITE, Vernon, Phillipe.God and Anthropomorphism.In: https://youtu.be/KHLoDMrZaio.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html