SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Creating Individual Child Protection Plans (ICHPP) - L0569
Title: Tvorba individuálních plánů ochrany dítěte (IPOD)
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbora Petráš Kampová
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (14.08.2019)
Individuální plánování v sociálně-právní ochrany dětí podle zákona SPOD a pozdějších předpisů. Zdroje ohrožení dětí dle §6 ZOSPOD a agenda sociálně-právní ochrany dětí, včetně kurately a náhradní rodinné péče, ve které je individuální plánování využito. Vyhodnocení situace dítěte a rodiny jako výchozí bod pro tvorbu IPOD.
Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (14.08.2019)

Podmínky k zápočtu:

Prezentace (5-10 minut) spolupracujících subjektů k zadané problematice k §6 ZOSPOD

Odevzdání samostatné práce (1x vyhodnocení situace dítěte a rodiny, 3x IPOD)

Docházka na seminář v daném rozsahu

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (14.08.2019)

PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4317-2.

MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html