SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Issues in World, European and Domestic Ecumenical Organisations - L0506
Title: Sociální otázky ve světových, evropských a domácích ekumenických organizacích
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)
Smyslem předmětu je seznámit studenty se sociálními otázkami a projekty vedenými v ekumenických organizacích na světové, evropské a domácí úrovni. Výuka směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení byl seznámen se sociálními projekty organizovanými a iniciovanými WCC (Světovou radou církví), byl seznámen se sociálními projekty organizovanými a iniciovanými CEC (Konferencí evropských církví), byl seznámen se sociálními projekty organizovanými a iniciovanými ERC v ČR (Ekumenickou radou církví v ČR), byl seznámen se sociálními projekty iniciovanými církvemi ve spolupráci mimo ekumenické organizace, byl seznámen se sociálními projekty CČSH.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)

Sociální projekty a networky WCC (Světové rady církví). Sociální projekty a networky CEC (Konference evropských církví). Sociální témata a projekty ERC v ČR (Ekumenické rady církví). Sociální projekty v ekumenické spolupráci církví mimo ekumenické organizace. Sociální projekty v CČSH.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)

Znalost povinné literatury a obsahu přednášek se prověří zkouškou.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (10.04.2018)
Povinná literatura:
Ekumenické konsensy I - Katolicko - pravoslavné konsensy na celosvětové úrovni, Refugium 2001

Filipi, Pokorný, Salajka: Český ekumenismus,teologické kořeny a současná tvář církví, ÚCN 1976

Jan Pavel II., Ut unum sint - O ekumenickém úsilí - encyklika, Zvon 1995

Kasper Walter, Duchovní ekumenismus - praktické podněty k jeho uskutečňov., Karmelit. nakl. 2008

Papežská rada pro jednotu křesťanů, Direktář k provádění ekumenických principů a norem, 1993

Neuner P., Ekumenická teologie, Hledání jednoty křesťanských církví, Praha Vyšehrad 2001

Salajka Milan, Teologie a praxe církve, Karolinum 2000

Internetové zdroje: www.oikuemene.org, www.vatican.va (The Pontifical Council for Promoting Christian Unity), www.ceceurope.org, www.ccee.ch, www.eyce.org, www.ymca.int, www.ymcaeurope.com, www.worldywca.org, www.ymca.cz, www.ywca.cz, www.eea3.org, www.kirchentag.de, www.ekumenickarada.cz, www.ekumakad.cz

Doporučená literatura:
Papežská rada pro jednotu křesťanů, Direktář k provádění ekumenických principů a norem, 1993

Neuner P., Ekumenická teologie, Hledání jednoty křesťanských církví, Praha Vyšehrad 2001

Rutrle O., Ekumenické křesťanství v životě církve, 1948 (skripta)

Salajka Milan, Teologie a praxe církve, Karolinum 2000

Skalický Karel, Ekumenismus na II. Vatikánském koncilu, Karmelit. nakl. 1997

Sociální encykliky 1891-1991, 2. vydání, Praha, Zvon, 1996,

Štampach Odilo, Nástin ekumenické teologie, Univerzita Karlova 1995

Sázava Zdeněk, Nad dosavadními výsledky konvergenčního procesu BEM / křest, eucharistie, řád a zřízení církve, Theologická revue, Praha, CČSH 1991.

Schütte H., Ekumenický katechismus I - Víra všech křesťanů, Praha, Vyšehrad 1999

Schütte, H., Ekumenický katechismus, II - Církev všech křesťanů, Praha, Vyšehrad 2003

Rutrle O., Ekumenické křesťanství v životě církve, 1948 (skripta)

Salajka Milan, Teologie a praxe církve, Karolinum 2000

Salajka Milan, Církev v ekumenickém rozhovoru, Praha, ÚCN, 1971

Salajka Milan, Český ekumenismus, Praha, ÚCN,1976

Filipi Pavel, Po ekumenickém chodníku, Kalich 2008

Filipi Pavel, Křesťanstvo, CDK 2001

Filipi Pavel, Církve a církve, CDK 2000

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html