SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Rules and Structures of the Czechoslovak Hussite Church - L0502
Title: Řády a struktury CČSH
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
JUDr. Mgr. Jiří Sedlák
Teacher(s): JUDr. Mgr. Jiří Sedlák
Annotation - Czech
Cílem kurzu je prohloubit poznatky o koncepci, systému a nástrojích duchovenských řádů CČSH, získaných na bakalářském stupni studia husitské teologie. Důraz je kladen na problematiku Ústavy CČSH, Duchovenského řádu a řádů církve a také v komparaci s předpisy ostatních církví a práva státního. Studenti se seznámí se správou CČSH a administrativou. Kurs Práce s praktickými případy směřuje k osvojení si schopnosti používat nabytých znalostí v praktickém duchovenském životě. Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení situací. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Last update: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Syllabus - Czech

CČSH a její správní a právní systém. Řád a právo v CČSH. Církevní právo v CČSH. Ekumenicita řádů církve. Řád duchovenské služby. Ústava CČSH. Kárný řád CČSH. Bohoslužebný řád CČSH. Organizační řád CČSH. Hospodářský řád CČSH. Náboženská obec a diecéze Církve československé husitské. Duchovní, biskup a patriarcha. Diecézní shromáždění a sněm. Administrativa. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Last update: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Znalosti povinné literatury a obsahu přednášek jsou osvědčeny zkouškou. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Last update: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší. Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Last update: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
Literature - Czech
Povinná literatura:
Jiří Rajmund Tretera,Záboj Horák, Církevní právo, Praha : Leges 2016, ISBN978-80-7502-192-2

Základní právní předpisy CČSH. Podrobná znalost Ústavy CČSH a Řádů duchovenské služby. (Oba dokumenty jsou na webových stránkách CČSH - http://www.ccsh.cz/documenty.php.)

Doporučená literatura:
VIII. sněm CČSH (http://www.ccsh.cz/dokumenty/2234-2012-souborna-publikace-o-snemu.pdf)

Last update: Sedlák Jiří, JUDr. Mgr. (30.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html