SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on the History of the Czechoslovak Hussite Church - L0501
Title: Seminář k dějinám CČSH
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Teacher(s): ThDr. Jaroslav Hrdlička
Is interchangeable with: LHIS58
Annotation - Czech
Aplikační seminář zaměřený na řešení konkrétních aktuálních situací, jejichž východiska jsou v pramenech dějin Církve československé husitské. Tento seminář je chápan jako komplementární k povinnému kursu Dějiny CČSH.
Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Syllabus - Czech

Církev je svou povahou vyznavačské společenství. K podstatným výpovědím o sobě se církve odhodlávaly vždy, když byly ohroženy z vnitřku či z vnějšku konkrétním nebezpečím. Z krize římského katolicismu, ale i jako odraz po velkou část 19. století trvajících snah o reformu českého křesťanství i o náboženské formování meziválečné československé společnosti v Čechách 8. ledna 1920 vznikla Církev československá husitská (CČSH). Vyvinula se z radikálního křídla Jednoty katolického duchovenstva československého a rozvíjela některé motivy jejího radikálně modernistického a církevně obnovného programu. Dějinným katalyzátorem jejího vzniku byl (vedle reformně teologických a národních motivů i rozpoznávání prohlubujícího se sekularizačního procesu mezi českým katolickým duchovenstvem a laiky) především vznik nového československého státu v roce 1918, vřazujícího se do nového politického uspořádání střední Evropy. Motivy jejího vzniku působily i na vývoj věrouky, sociální orientace i církevních řádů.

Kurz je zaměřen na představení vývoje CČSH na studovaných textech, zahrnujících více než sto let jejich dějin. Chce ukázat rozrůzněnost spektra přístupů k prosazování nových cest církve ve společnosti a kultuře 20. století: 

Český reformní katolicismus 19. a počátku 20. století. Radikální křídlo kněží Jednoty katolického duchovenstva - Ohnisko, Klub reformních kněží a jeho program. Dr. Karel Farský. Vznik CČSH. Konfesní i politické důsledky vzniku nové církve. Mezi prvním a druhým zasedáním I. sněmu CČSH 1924-1931. Vývoj CČSH za patriarchátu G. A. Procházky. CČSH - CČM za 2. světové války. Léta 1945-1947. 2. sněm CČSH. První etapa patriarchátu prof. F. Kováře. CČSH mezi léty 1948-67, v letech politického uvolnění a tzv. normalizace české společnosti. CČSH a česká společnost po roce 1989. CČSH a Slovenská republika.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (25.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Povinná účast na semináři - 75%. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS.

Základem pro přípravu na zkoušku je znalost témat kursu Seminář k dějinám CČSH v rozsahu základní studijní literatury i seminárních textů.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (24.09.2023)
Literature - Czech

*  Studijní literatura:


Obnova církve katolické v Československé republice. Praha: Jednota československého duchovenstva, 1919. 65 s.
FARSKÝ, Karel. Český problém církevní. Praha: A. Hajn, 1919. 35 s.

FARSKÝ, Karel. Papežství a národ český (pod pseudonymem Pavel Nemo). Praha 1919. 200 s.
FARSKÝ, Karel. Zápas o svobodu ducha v Církvi československé. Plzeň: K. Beníško, 1920. 19 s.
FARSKÝ, Karel. Stručné informace o náboženských názorech, úkolech a organisaci Církve československé. Praha: ÚR CČS, 1925. 64 s.
Zpráva o I. řádném sněmu Církve československé. Praha: ÚR CČS, 1931. 240 s.
PROCHÁZKA, Gustav Adolf. V boji za pravdu. Praha: ÚR CČS, 1933. 103 s.

SPISAR, Alois. Církev československá. Praha: ÚR CČS, 1932. 64 s.
KOVÁŘ, František. Co jest Církev českomoravská. Praha: ÚR CČM, 1940. 28 s.

KOVÁŘ, František.Věrni poslání. Praha: ÚR CČS, 1960. 20 s.

KOVÁŘ, František-HAVLENOVÁ-KÜHNOVÁ, Iška. Rozhovor o nové církvi. Praha: ÚR CČM, 1940. 16 s.
Úctou k životu a láskou k člověku. Poselství 2. řádného sněmu CČS 8.-10. ledna 1946. Praha: ÚR CČS, 1946. 8 s.;

Církev československá v životě národa. Memorandum presidentu Republiky, ústavodárnému Národnímu shromáždění, vládě Republiky a veřejným činitelům. Praha: ÚR CČS, 1946. 22 s.

Theologie angažované církve. Praha: Blahoslav, 1979. 130 s.
90 let Církve československé husitské (sborník), Praha: ÚR CČSH, 2010. 408 s. ISBN 978-80-7000-047-2.

Last update: Hrdlička Jaroslav, ThDr. (27.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html