SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reformism, Modernism and the Czechoslovak Hussite Church - L0500
Title: Reformismus, modernismus, CČSH
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Teacher(s): prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Annotation - Czech
Cílem kurzu je prohloubit poznatky o koncepci a systému církevních dějin a historické teologii v teologickém kompendiu CČSH. Dějiny církve a teologie jsou vykládány v rámci tohoto kompendia synteticky a kriticky a dějiny křesťanské církve obecně se zřetelem na reálnou empirickou podobu církve. Pozornost bude věnována aktualizaci církevních dějin, která se projevuje v praktické duchovní a pastorační péči sboru. Studentům bude zřejmé, že církevní dějiny CČSH jsou výrazem reformních dějinných epoch českých dějin na pozadí světových dějin a reformismus a modernismus jsou integrálními prvky teologie a dějin CČSH. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Last update: Lášek Jan Blahoslav, prof. ThDr. (31.01.2021)
Syllabus - Czech

Ideový reformismus v dějinách se zřetelem na CČSH (1-5). Dějiny historiografie CČSH (6-8). Aktualizace církevních dějin a historické teologie CČSH (10-12). Dějiny CČSH a přítomnost CČSH (13-14).

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (08.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Znalosti povinné literatury a obsahu přednášek jsou osvědčeny ústní zkouškou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období letního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí testovacího prostředí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Last update: Lášek Jan Blahoslav, prof. ThDr. (31.01.2021)
Literature - Czech
Povinná literatura:
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ. 90 let Církve československé husitské: kolektivní monografie. Vyd. 2. Praha: Církev československá husitská Praha 6 ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Praze 1-Staré Město, 2010. 408 s. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-044-1.

KAŇÁK, Miloslav. Křesťanské církve, denominace a sekty. Vydání první. V Praze: nákladem Ústředního církevního nakladatelství, 1958. 347 stran.

Doporučená literatura:
VIII. sněm CČSH (http://www.ccsh.cz/dokumenty/2234-2012-souborna-publikace-o-snemu.pdf)

ŠUSTR, Václav, ed. a ČADOVÁ, Kamila Magdalena, ed. Husité na Voticku. Vydání první. Ve Voticích: Náboženská obec Církve československé husitské, 2015. 79 stran. ISBN 978-80-270-0436-2.

JINDRA, Martin. Strážci lidskosti: dvanáct příběhů příslušníků Československé církve (husitské) vězněných po únoru 1948. 1. vyd. Praha: Náboženská obec Československé církve husitské na Starém Městě, 2007. 163 s. ISBN 978-80-7000-089-2.

KAŇÁK, Miloslav, ed. Padesát let Československé církve: (sborník studií pracovníků Husovy fakulty, věnovaný k půlstoletí CČs): [skriptum Husovy čs. bohoslovecké fak.]. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1970. 188 s.

SALAJKA, Milan, ed. Křesťanská víra, církev a bohosloví: teologická abeceda prof. Dr. Zdeňka Trtíka: praktický výběr ze studií v Náboženské revui a Theologické revui Církve československé (husitské). Vyd. 1. Praha: Církev československá husitská, 2004. 106 s. Rozhledy víry; sv. 18. ISBN 80-7000-241-7.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (08.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html