SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Texts - Latin II - L0499
Title: Četba textů – latina II.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Cílem kursu je rozvinout a uplatnit znalosti a překladatelské dovednosti studentů získané během výuky předmětů Latina I. – Latina IV. Studenti upevní a rozvinou svou dovednost pracovat s latinským textem. Během kursu se seznámí s latinskými texty různého charakteru, pocházejícími z různých období. Seznámí se se specifiky latinského jazyka v jeho jednotlivých vývojových fázích. Náplní kursu je četba, morfologická, syntaktická a stylistická analýza textu, jeho korektní a jazykově kultivovaný překlad a interpretace.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Texty v klasické latině - próza. Texty v klasické latině - poezie. Vulgáta. Ukázky novozákonních apokryfů dochovaných v latině. Texty latinsky píšících církevních autorů. Latinská středověká poezie - Carmina Burana. Mistr Jan Hus. Ukázky koncilních dokumentů. Martin Luther a další protestantští teologové. Jan Amos Komenský. Latinské texty významných dokumentů Univerzity Karlovy.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)

Docházka 80%, domácí příprava, aktivní účast na výuce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (05.04.2018)
Doporučená literatura:
PŘECECHTĚLOVÁ, Milena. Latina nejen pro teology, 2. vydání, Praha: Zdenka Barcalová, 2009, 224 s., ISBN 80-903178-1-2 - čítanková část.

KORONTHÁLYOVÁ, Markéta, Latinská čítanka pro studenty teologie, Praha: Karolinum, 2002, 119 s., ISBN 80-246-0485-X.

ŠIMANDL, Josef, Latinská čítanka, Praha: Karolinum, 2014, 153 s., ISBN 978-80-246-2624-6.

BEJLOVEC, Josef, JANDA, Jan, QUITT, Zdeněk, KUCHARSKÝ, Pavel, KAMÍNKOVÁ, Eva. Latina pro vysoké školy, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972, 286 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html