SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Ancient and Early Medieval Church - L0466
Title: Dějiny staré a raně středověké církve
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Teacher(s): prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Annotation - Czech
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od separace z židovské společnosti po období spojení Franků s papežstvím (9. století). Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve. Student získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.
Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (29.09.2020)
Syllabus - Czech

Zrod křesťanství a raná církev. Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století. Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého. Kult a správa rané církve. Teologie a učení rané církve. Pád římského světa a říšská církev. Církev v období stěhování národů. Východní cézaropapismus. Zrod papežství a jeho politická emancipace. Franská říše a spojení Franků s papežstvím. Křesťanské misie. Organizace a církevní struktura. Mnišství. Vnitřní život církve (hereze a zformování ortodoxie, vývoj kultu a liturgie, intelektuální vývoj církve).

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší. Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (29.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška proběhne písemnou formou. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách v době zkouškového období zimního semestru 2020/2021 zkouška bude mít následující charakter: proběhne pomocí Moodle, kde složíte písemnou zkoušku sestávající se z otevřených (rozepisovacích) otázek. Dostanete tři otázky. Podle vlastního výběru si zvolíte dvě, na které budete odpovídat. Otázky budou spíše širší. Technické detaily budou upřesněny emailem před začátkem zkouškového období. Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a on–line přednášky.

Last update: Veverková Kamila, doc. ThDr. Ing., Ph.D. (29.09.2020)
Literature - Czech
Povinná literatura:
Suchánek, Drahomír a Václav Drška. Církevní dějiny. Praha: Grada, 2013.

Říčan, Rudolf a Amedeo Molnár. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008.

Doporučená literatura:
Franzen, August, Eva Duzbabová, Josef Karhan a Bedřich Smékal. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995.

Fröhlich, Roland, Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.

McGrath, Alister E. Dějiny křesťanství - úvod. Praha: Volvox Globator, 2014.

Kottje, Raymund, Raymund Kottje a Bernd Moeller. Ökumenische Kirchengeschichte: (Bd. 1)-3. Mainz: Kaiser Verlag, 1970.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html