SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Techniques of the Spoken Word - L0465
Title: Technika mluveného projevu
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MgA. Alena Špačková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
V individuálních lekcích se studenti naučí základům hlasové a mluvní techniky. Postupně si osvojí postupy psychofyzického naladění, sérii dechových cvičení, měkké nasazení hlasu i jeho výškovou a silovou modulaci. Zpřesní artikulační techniku, rozvinou své dovednosti v práci se zvukovou osnovou věty a ortoepickými pravidly. Cílem je rozeznít a modulovat hlas tak, aby umocňoval sdělení mluvčího, a to i v případě mírné indispozice. Interpretovat text osobitě, poutavě a věrohodně. Všechna cvičení zároveň slouží jako prevence hlasové únavy a nedostatečné srozumitelnosti mluveného slova na veřejnosti.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Psychofyzické naladění. Smíšený typ dýchání. Dechová opora. Aktivizace bránice. Rozeznění hlasu a měkký hlasový začátek. Výšková modulace hlasu. Silová modulace hlasu. Artikulace vokálů, konsonant a hláskových spojení. Prostředky zvukové osnovy věty (tempo, větný důraz, intonace, frázování, dynamika)

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Připravené čtení zvoleného textu. Vysvětlení rčení nebo citátu z Bible dle vlastního výběru. Aktivní účast v lekcích (maximálně dvě absence za semestr).

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Špačková, Alena, Rozmluvy o řeči. Elektronická skripta HTF UK, 2014

Doporučená literatura:
Špačková, Alena, Trénink techniky řeči. Praha Grada 2015, ISBN: 978-80-247-5578-6

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html