SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading texts - Hebrew I - L0451
Title: Četba textů – hebrejština I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Studijní předmět Četba textů – hebrejština I. a II. navazuje na studijní předmět hebrejština z bakalářského studia. Přihlásit se do něj může student, který zvládl základy hebrejské gramatiky (podstatná jména a pravidelná slovesa). Student během svého dalšího studia hebrejštiny v kurzu Četba textů – hebrejština I. a II. získá zručnost (praktické překladatelské dovednosti) v použití dosavadních gramatických znalostí. Současně si osvojí principy analýzy nepravidelného slovesa a překladu jakéhokoli neznámého hebrejského textu jen pomocí tištěného slovníku. Komplexní znalost hebrejské gramatiky je v tomto předmětu doplněna o zručnost při překládání vybraných různorodých hebrejských textů z Tanachu. To studentovi umožní dobře se připravit na exegezi (interpretaci) hebrejských textů Tanachu a poskytne to vhodné podmínky jak pro studium starozákonní teologie, tak pro studium jiných semitských jazyků.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Procvičování dosud probrané gramatiky. Pravidelná slovesa + hrdelnicová slovesa. Nepravidelná slovesa primae a tertiae alef. Nepravidelná slovesa primae nun. Nepravidelná slovesa primae jod. Nepravidelná slovesa - dutá. Nepravidelná slovesa tertiae he. Nepravidelná slovesa mediae geminate. Slovesa duplicitae infirma. Komentovaná četba kratších vybraných hebrejských pasáží v Tanachu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)

Povinná minimálně 80 % účast na semináři, aktivní práce při společné četbě, zvládnutí celé hebrejské gramatiky, domácí příprava na četbu, ústní zápočet na základě samostatného překladu 100 veršů hebrejského textu při kterém se bude prověřovat schopnost samostatně analyzovat jakékoli neznámé hebrejské slovo.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart 1990.

Bible. Písmo svaté Starého a nového zákona. Ekumenický překlad (zkratka: ČEP). Praha 1985.

PÍPAL B.: Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha 1974.

Doporučená literatura:
LISOWSKY G.: Konkordanz zum hebräischen Alten Testament. Stuttgart 1958.

BIČ M., SOUČEK J. B.: Biblická konkordance (tzv. trojdílná). Kalich, Praha 1961-1967.

GESENIUS W.: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Berlin, Göttingen, Heidelberg1954.

KÖHLER L., BAUMGARTNER W.: Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Leiden 1953.

KLÍMA O., SEGERT S.: Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha 1956

WEINGREEN J.: Učebnice biblické hebrejštiny. UK Prh, Karolinum, Praha 2008.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html