SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Spirituality of the Christian Monasticism II - L0440
Title: Spiritualita křesťanského mnišství II.
Guaranteed by: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:1/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Teacher(s): doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Is interchangeable with: LHIS29
Annotation - Czech
Předmět se zabývá dějinným, kulturním a spirituálním podhoubím vzniku křesťanského mnišství, jeho historickým zrodem, klíčovými osobnostmi, formami života a zejména spirituálním přínosem mnišství do dějin myšlení lidstva a kulturního rozvoje. Výuka bude probíhat podle epidemiologické situace a směrnic UK a vedení fakulty. Zatím distančně, pomocí MSTeams, v čase určeném rozvrhem.
Last update: Ventura Václav, doc. ThDr., Th.D. (31.01.2021)
Syllabus - Czech

Athanasios a Život Antonína Velikého. Geografie raného mnišství. Mnišský Egypt. Pachomios. Makarios. Intelektuální mnišství. Evagrios. Ioannes Cassianus. Jeroným. Augustin. Jan Klimak. Galské mnišství. Mnišské řehole. Benedikt a jeho řehole.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou k udělení zápočtu v ZS je pravidelná účast na přednáškách a písemný referát o přečteném díle z raně mnišské literatury (může být i český překlad). V LS je to zkouška na základě přednášek a přečtené povinné literatury.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
Literature - Czech
Povinná literatura:
VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství I.: Od prvopočátků k svatému Janu Zlatoústému. 1. vydání. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, 2006. 352 s. ISBN 80-86882-03-9.

VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 2-3. Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty v Břevnově, Praha 2011.

Doporučená literatura:
FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Přeložil Zdeněk Lochovský. 1. vydání. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. Orig.: Geschichte des christlichen Mönchtums. (Edice Pietas benedictina; 7). ISBN 80-902682-8-5.

Původní klíčové texty vznikajícího mnišství.

Last update: Patová Kateřina, ThDr. (03.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html