SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Liturgical Singing II - L0438
Title: Liturgický zpěv II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Petr Tvrdek, Th.D.
MgA. Alena Špačková
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Jedná se o předmět vyučovaný v individuálních lekcích. Teoretický výklad, praktické osvojování základů pěvecké techniky, nastudování liturgie CČSH podle dr. Farského. Cílem je zdravé nasazení a modulace pěveckého hlasu a studium liturgie.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (04.04.2018)

Pěvecká cvičení jako součást rozcvičky. Teoretické i praktické nastudování liturgie CČSH podle Karla Farského.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Aktivní účast v lekcích (maximálně dvě absence za semestr), přednes liturgie CČSH podle patriarchy Karla Farského.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Bohoslužebná kniha CČSH podle patriarchy Karla Farského, 2. Liturgie CČSH, 2. Vydání. Praha: CČSH 2004, ISBN 80-7000-660-9

Doporučená literatura:
Špačková, Alena, Trénink techniky řeči. Praha: Grada 2015

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html