New Testament Greek IV - L0433
Title: Novozákonní řečtina IV.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 14 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Četba, překlad a filologická interpretace vybraných perikop z Nového zákona (podle Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece); doprovázeno příležitostným odborným výkladem neprobraných gramatických jevů. Student umí přeložit a gramaticky vyložit libovolný řecký text Nového zákona.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Každý rok se volí jiné texty v rozsahu cca 20 veršů týdně tak, aby jeden text byl narativního charakteru (evangelia a Skutky) a druhý argumentativní povahy (epištoly).

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou spočívající v hlasité četbě, překladu a gramatickém výkladu dvou krátkých úryvků z novozákonních textů přečtených v daném roce na seminářích. Požadavky ke složení zkoušky: 1) Znalost řecké ortografie, fonetiky, morfologie a syntaxe v rozsahu předmětů Novozákonní řečtina I.-III. 2) Znalost slovní zásoby textů přečtených v daném roce.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná:
BARTOŇ, J.: Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s.

PAVLÍK, J. - MUCHNOVÁ, D.: Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. [cit. 16. 1. 2018]. <>

SOUČEK, J. B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003

TICHÝ, L.: Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001

Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001 (nebo další vydání)

Fakultativní pomůcky:
PAVLÍK, J.: Novozákonní řečtina I., Novozákonní řečtina II. a Novozákonní řečtina III. [on-line]. c2004. [cit. 16. 1. 2018]. <>, <> a <>.

PAVLÍK, J.: Mobilní aplikace Novozákonní řečtina pro iOS a Android, dostupné na App Store a Google Play.

Doporučená:
NIEDERLE, J. - NIEDERLE, V. - VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993

PRACH, V. - SCHULZ, J. G.: Řecko-český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005