SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Liturgy - L0421
Title: Úvod do liturgiky
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (16.04.2018)
Křesťanská bohoslužba stále tvoří jeden z pilířů života křesťanů v současné společnosti a bývá v mnoha sociálních i zdravotnických zařízeních součástí komplexní spirituální péče o klienty či pacienty. V kurzu je proto křesťanská bohoslužba pojímána především jako nábožensko-kulturní fenomén, jehož základní znalost patří ke standardu teologického, humanitního i sociálně-charitativního vzdělání. Absolventi předmětu znají základní pojmovým aparát a metody, jež při studiu liturgie uplatňuje a dále rozvíjí současná věda o liturgii (liturgika). Charakterizují vybrané koncepty rituálu a rituálního jednání a aplikují je na výklad základní struktury křesťanských obřadů, zejména křesťanské iniciace a eucharistie. Jmenují základní křesťanské svátky, jejich vztah v rámci liturgického roku a charakterizují jejich vliv na konkrétní život křesťanů (postní praxe, observance neděle apod.). Popíší základní komponenty liturgického prostoru a vysvětlí vztah mezi kulturou, jazykem a liturgií.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Liturgika a předmět jejího bádání. Rituál a rituální jednání. Základní struktury liturgického slavení (ordines). Křesťanská iniciace. Slovo, gesto a předměty v liturgii. Liturgický rok. Liturgický prostor. Liturgie hodin. Svátostná služba smíření. Svátostná služba nemocným.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Kurz je zakončen zkouškou ve formě písemného testu, který obsahuje otázky s omezeným počtem možných odpovědí (a-d) a otázky s formulací vlastní odpovědi. Otázky vycházejí z povinné literatury ke kurzu.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
KOLÁŘ, Pavel. Úvod do liturgiky. E-skripta.

BERGER, Rupert. Liturgický slovník. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2008. 592 s. ISBN 9788070219652.

Doporučená literatura:
ADAM, Adolf. Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Přeložili Václav Konzal a Pavel Kouba. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2001. 472 s. Orig.: Grundriß Liturgie. ISBN 80-7021-420-1.

ADAM, Adolf. Liturgický rok: Historický vývoj a současná praxe. Přeložili Lucie Kolářová, Václav Konzal a Pavel Kouba. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1998. 326 s. Orig.: Kirchenjahr mitfeiern. ISBN 80-7021-269-1.

FILIPI, Pavel. Pozvání k oslavě: Evangelická liturgika. 1. vydání. Praha: Kalich, 2011. 272 s. ISBN 978-80-7017-149-3.

SALAJKA, Milan. Křesťanská bohoslužba. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1985. 147 s.: ilustrace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html