SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Literature of the Old Testament I - L0419
Title: Písemnictví SZ I.
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 10 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
V Písemnictví SZ I., II. získá student přehled po literárně vědném zkoumání, které se zabývá celkem Tanachu (vznikem, tradováním, kanonizací). Současně získá vhled do literárního úvodu do jednotlivých spisů Tanachu. Tyto informace mu umožní poučeně číst Tanach, rozumět jeho sdělení, pochopit kulturu tehdejší doby, rozumět ranému křesťanství a jeho spisům. To mu umožní vhled do základů evropské židokřesťanské kultury.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Úvod do předmětu, metodologie, studijní literatura, definice předmětu bádání, terminologie. Charakter starozákonních látek, ostraka, mimobiblické texty. Fixace (způsob a materiál), ústní tradice. Kánon SZ (Tanach) - proces vniku, jazyk (hebrejština). Kanonizace (definice jevu, funkce, teorie vzniku). Trojdílnost Tanachu a jeho funkce, rukopisy, tisky, kritická vydání. Překlady - Septuaginta, Vulgáta, Pešito. Septuagintní dodatky, targúmy a midraše. Uspořádání Tanachu, názvy jednotlivých knih, názvy celků. První kniha Mojžíšova. Druhá kniha Mojžíšova. Třetí kniha Mojžíšova. Čtvrtá kniha Mojžíšova. Pátá kniha Mojžíšova.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)

Docházka 80%, četba Tanachu a zadané povinné (doporučené) literatury, ústní zápočet v ZS a složení ústní zkoušky na konci LS na základě znalostí odpřednášené látky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (03.04.2018)
Povinná literatura:
Bible. Písmo svaté Starého a nového zákona. Ekumenický překlad (zkratka: ČEP). Praha 1985

DILLARD R.B., TREMPER LONGMAN III.: Úvod do Starého zákona. Návrat domů, Praha 2011

Doporučená literatura:
Starý zákon. Překlad s výkladem. Dodatek: Apokryfy. Kalich, Praha 1985

BIČ M.: Ze světa Starého zákona II. Kalich, Praha 1989

BENEŠ J. Dvanáctka. Úvod do studia Malých proroků. SGS Praha 2006.

FOHRER G.: Introduction to the Old Testament. London 1978.

RENDTORFF R.: Hebrejská bible a dějiny. Praha, Vyšehrad 1996

SCHMIDT W.H.: Einführung in das Alte Testament. Berlin. New York 1979.

WEISER A.: Einleitung in das Alte Testament. Göttingen 1966

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html