SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Spiritual and Pastoral Activities in Social Pedagogy - L0414
Title: Spirituální a pastorační aktivity v sociální pedagogice
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (13.03.2018)
Studijní předmět je zaměřen na seznámení se základními východisky a principy pastorační péče o specifické skupiny v kontextu činnosti a působení křesťanských církví v ČR a Evropě. Koncepce předmětu je odpovědí na požadavky současné sociálně-pedagogické praxe / sociální práce, ve které se uplatňuje zájem o spirituální dimenzi kvality lidského života a o širokou meziprofesní spolupráci, v níž mají své místo také duchovní a pastorační pracovníci církví a náboženských společností. Základním kontextem, ve kterém jsou témata zasazena, je místní duchovní a pastorační správa (náboženská obec, sbor, farnost, nemocniční oddělení apod.). Po absolvování předmětu studenti umí uvést specifické znaky pastoračního přístupu k sociálním a sociálně- pedagogickým tématům a charakterizovat jejich vliv na konkrétní sociálně-pedagogickou činnost. Studenti dále rozumějí spirituálním i náboženským potřebám klientů, umí je respektovat a zohlednit při své činnosti. Získali také kompetenci ke spolupráci s duchovními a pastoračními pracovníky církví a náboženských společností, která spočívá v porozumění základním pojmům pastorační péče a v dovednosti užívat jich při komunikaci v rámci týmové práce či případové spolupráce.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (13.03.2018)

Praktická teologie - vymezení oboru a jeho významu pro sociálně-pedagogickou praxi. Koncepty spirituálních a náboženských potřeb a jejich užití v praxi. Pastorační péče o specifické skupiny: mládež; senioři; nezaměstnaní; lidé bez domova a přístřeší; oběti domácího násilí; rozvedení a svobodné matky (s dítětem); nemocní a nemocní v terminálním stádiu; závislí na drogách a alkoholu.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
písemná seminární práce zaměřená na specifika sociálně pedagogického a pastoračního přístupu

____________________________________________________

Povinnosti: pravidelná docházka: 30%, aktivní účast při práci ve skupinách: 30%, seminární práce na téma sylabu: 40%.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (13.03.2018)
Povinná:
MARTINEK, Michael a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2. vydání. Praha: Jabok, 2010. ISBN 978-80-904137-6-4.

Pracovní materiály distribuované v hodinách.

Doporučená:
FISCHER, O., MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální pracovníky. 2. vydání. Praha: Jabok, 2010. ISBN 978-80-904137-3-3.

CIMRMANNOVÁ, Tereza a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: Aplikace v kontextu rodinného násilí. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2205-7.

ONDRUŠOVÁ, Jiřina. Stáří a smysl života. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1997-2.

ŘÍČAN, Pavel a Pavlína JANOŠOVÁ. Spirituální výchova v rodině: Co radí psychologové? 1. vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1098-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html