SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Christianity - L0378
Title: Úvod do křesťanství
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.02.2018)
V předmětu „Úvod do křesťanství“ se studenti seznámí s křesťanstvím jako fenoménem dějin a jeho vysvětlením z hlediska historického diskurzu, sociologického diskurzu, psychologického diskurzu a zejména z diskurzu hermeneutického. Posluchači se rámcově seznámí se základním křesťanským pojmoslovím a symboly a postupně se naučí převádět tyto pojmy do současného akademického i společenského jazyka. To jim ukáže možnosti, jak nabyté vědomosti o křesťanství vnést do kontextu jiných vědních oborů i činností v rámci praktického životního uplatnění: do církevní služby, vyučování ve školách a promítnout do činností v rámci rozličných sociálních zařízení. Těm, kteří budou chtít hlouběji rozvíjet akademické studium teologie, religionistiky a judaistiky, předmět poskytne vhodné pole pro následný rozvoj potřebných kompetencí v oblasti biblické orientace a její reflexe z hlediska historického i aktuálního pohledu na křesťanství a křesťany v tomto světě. Pozornost bude věnovaná zejména křesťanství v Evropě.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.02.2018)

Hledání mesiáše/Mesiáše v Římské říši v provincii Judea. Ježíš z Nazareta - mesiášský tým. Kristovci. Ježíš - pravý člověk, pravý Bůh. Křesťanství a římské náboženství. Křesťanské symboly. Biblické základy křesťanství a utváření církve. Mystické křesťanství. Současné evropské křesťanství - proměny a nové možnosti. Současné křesťanství ve světě. Křesťanství a věda, ve vědě a s vědou. Křesťanství v současné společnosti. Život v Duchu Kristově.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (28.02.2018)

Průběžná domácí příprava (1 hodina za týden) na další očekávané téma (paralelní četba literatury), vypracování semestrální práce v rozsahu 3 normostran (rozhovor s aktivním křesťanem z různých sfér povolání a zaměření), složení ústního zápočtu z obsahu přednášek a povinné literatury (přibližně 300 stran odborného textu v českém jazyce).

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (14.03.2018)
Povinná:
SCHÄFER, Peter. Rabínské židovství a rané křesťanství. Praha: Vyšehrad 2017. ISBN 978-80-7429 -75

HEINE, Susane - PAWLOWSKY, Peter. Moderní průvodce křesťanstvím. Praha: Vyšehrad 2012.

Doporučená:
ČERVENKOVÁ, Denisa. Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu „religio“ v Tertuliánově Apologetiku. Praha: Karolinum 2012. ISBN 978-80-246-1975-0

NOBLE, Ivana. Po Božích stopách. Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Brno: CDK, 2004. ISBN: 80-7325-053-5

RATZINGER, Joseph. Úvod do křesťanství. Praha: Karmelitánské nákladatelství 2007. ISBN 978-80-7195-012-7

ŠANDERA, Petr - BUTTA, Tomáš. Základní texty duchovního života: výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Praha: Církev československá husitská, 2016. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-126-4.

THEISSEN, Gerd. Poeticko-kritický katechismus. Praha: Kalich 2016. ISBN 978-80-7017-234-6

Časopisy Early Christianity. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010-. ISSN 1868-7032.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html