SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Religion II - L0291
Title: Didaktika náboženství II.
Guaranteed by: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 MC [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (09.02.2018)
Náboženství a projevy náboženského života v dějinách i v současnosti jsou tématem, které se v RVP objevuje v různých kontextech. Studijní předmět Didaktika náboženství připravuje na koncepční i didaktické zvládnutí tohoto tématu v rámci ŠVP i vlastního vyučování. Aktivní účast v seminární části předpokládá předchozí základní znalost současných světových religiózních tradic: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus. Studenti a studentky identifikují témata související s náboženstvím v RVP a k jejich interpretaci používají koncept náboženské gramotnosti. Navrhnou ucelené didaktické zpracování zvoleného tématu své prezentace. Osvojí si vybrané metody RWCT, posoudí vhodnost jejich užití s ohledem na konkrétní vzdělávací téma či cíl a účelně je aplikuje v rámci svých prezentací. Tam, kde je to účelné, použije dostupné ICT. Ocení i kriticky zhodnotí prezentace svých kolegů a kolegyň, argumentuje ve prospěch své prezentace a vyrovná se s kritickými připomínkami a návrhy spolužáků.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (12.02.2018)

Kurz kombinuje práci v semináři s tematickými přednáškami, které zahrnují: Porozumění mýtickému narativu. Náboženská témata ve výtvarném umění. Náboženství a násilí. Náboženství a život (narození, manželství, smrt). Náboženství a právo. Další témata hodin spoluurčuje volba předmětu prezentace účastníků semináře.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
písemné zpracování didaktické adaptace vyučovací hodiny uveřejněné na profesním webu či poskytnuté učitelem/učitelkou

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Docházka - aktivní účast v semináři (60%). Prezentace didaktického zpracování vybraného tématu z oblasti náboženství (40%).

Literature - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (12.02.2018)
Povinná:
M. FÁREK, J. HOLBA, L. KROPÁČEK, I. ŠTAMPACH, Z. VOJTÍŠEK. Základy religionistiky: Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-090-3.

D. ANTALÍK, R. CHLUP, L. KARFÍKOVÁ, L. KROPÁČEK, M. LYČKA, L. ONDRAČKA, J. STARÝ. Bůh a bohové: pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2004. 195 s. ISBN 80-86685-42-X.

Radek CHLUP (ed.). Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007. 340 s. ISBN 978-80-86685-82-3

MUCHOVÁ, Ludmila. Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů. Brno: CDK, 2005. ISBN 80-7325-075-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html